Concurs de selectare a tinerilor pentru cursurile de formare profesională în alimentația publicăAsociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL anunţă o nouă rundă a concursului de recrutare a beneficiarilor Programului Incluziune, Serviciul instruire la locul de muncă a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Programul este destinat tinerilor (fete şi băieţi) din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi, din localităţile Republicii Moldova, care au vârsta cuprinsă între 16 şi 35 ani, dispun de autonomie personală şi sunt motivaţi să obţină cunoştinţe, abilităţi şi experienţă de muncă pentru meseriile: bucătar auxiliar/bucătăreasă auxiliară şi chelneriţă/chelner.

Persoanele se selectează în bază unui concurs de dosare. Pentru a participa la concurs, este necesar de expediat prin email, fax sau poştă, dosarul candidatului/candidatei care va cuprinde următoarele documente:

– Buletinul de identitate (copie);
– Certificatul de studii, după caz (copie);
– Certificatul de dizabilitate (copie);
– Formularul 086/e (cu indicarea diagnosticului complet al persoanei);
– Scrisoarea de recomandare din partea asistentului social, a medicului de familie sau a unei asociaţii obşteşti;
– Datele personale de contact ale candidatului/candidatei (adresa de la domiciliu, telefon fix şi mobil, email).

Instruirea se efectuează la zi şi cuprinde patru luni de cursuri. Persoanele instruite beneficiază de bursă, materiale didactice şi cazare gratuită. Programul include şi sesiuni de formare a abilităţilor de viaţă independentă şi orientare în carieră.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru perioada de instruire: februarie – mai 2020, este 20 ianuarie 2020.

Dosarele pot fi expediate la adresa: A.O. “Eco-Răzeni”, r. Ialoveni, sat. Răzeni, MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/lb; email: spinencog@mail.ru sau fax: 0 268 73 325. Persoana de contact: Spinenco Galina, manageră de program.

Menționăm că instruirea are loc cu suportul financiar oferit de IM Swedish Development Partner, compania privată Stratiteq din Suedia și cofinanțată de Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL.

Descărcați pliantul cu prezentarea detaliată a beneficiilor Serviciului de instruire la locul de muncă.