Proiectul pilot pentru Comunitățile energetice - Cerere de exprimare a interesului (EOI) -Termen extinsProiectul Securitatea Energetică a Moldovei (Moldova Energy Security Activity - MESA), finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementată de Tetra Tech ES, Inc., are ca scop consolidarea securității energetice a Republicii Moldova prin: (1) avansarea integrării fizice și de piață a sectorului energetic moldovenesc cu Europa; (2) creșterea integrării energiei regenerabile și sporirea rezilienței la schimbările climatice (3) creșterea investițiilor în eficiența energetică și în producția internă de energie, în special prin adoptarea sporită a tehnologiilor de energie regenerabilă.

MESA colaborează cu guvernul Republicii Moldova pentru a promova în continuare și a consolida dezvoltarea și integrarea energiei regenerabile la nivel național și pentru a stimula implicarea cetățenilor în tranziția energetică a țării, în special prin crearea de comunități energetice. În întreaga Europă, participarea cetățenilor s-a dovedit a fi esențială pentru atingerea și susținerea obiectivelor naționale de tranziție către o energie curată.

Comunitățile energetice s-au dovedit a fi instrumentale în reducerea consumului de energie, în consolidarea echității, incluziunii, legitimității și transparenței, în promovarea rezilienței economice și a adaptării și în combaterea penuriei energetice.

Obiectivul Programului pilot pentru Comunitățile energetice este următorul:

▪ Creșterea gradului de conștientizare a rolului și a impactului comunităților energetice;

▪ Demonstrarea beneficiilor noului cadru juridic pentru comunitățile locale;

▪ Testarea modelelor de generare colectivă de energie, de partajare și de utilizare a energiei;

▪ Înființarea unei comunități energetice ca proiect demonstrativ pentru a fi replicat în toată Republică Moldova.

Prin îmbinarea surselor de energie regenerabilă cu tehnologiile de rețele inteligente, ne propunem să creăm comunități energetice care pot promova sustenabilitatea, să fie autosuficiente și să stabilească o relație directă între producătorii și consumatorii de energie.

Proiectul pilot va funcționa din iulie 2024 până în decembrie 2025.

CE REPREZINTĂ O COMUNITATE ENERGETICĂ?

O zonă definită de cetățeni voluntari și actori locali care utilizează în mod colectiv tehnologii descentralizate de energie regenerabilă, cum ar fi energia eoliană și solară, pentru a genera, a partaja și a vinde energie electrică în cadrul comunității, către rețeaua electrică sau către comunitățile învecinate. Comunitățile energetice oferă beneficii comunitare de mediu, economice sau sociale membrilor săi sau zonelor locale în care își desfășoară activitatea.

Veniturile generate de activitățile permise sunt utilizate pentru a furniza energie la prețuri accesibile și alte servicii pentru membrii lor, asociați sau comunitatea locală, mai degrabă decât pentru a genera profit.

Obiectivul acestei EOI este ca MESA să identifice una sau două comunități din Republica Moldova doritoare să participe în implementarea conceptul de comunitate energetică.

 

CINE AR TREBUI SĂ-ȘI EXPRIME INTERESUL?

  • Organizații necomerciale existente care au o formă colectivă (fără scop lucrativ, asociație, cooperativă, parteneriat, etc.) Entitățile trebuie să aibă cel puțin 10 membri/persoane în organizație;
  • Entități capabile să furnizeze date tehnice detaliate privind consumul istoric de energie;
  • Entitățile care doresc să participe pe durata pilotului și să mențină un angajament activ pe tot parcursul acestuia;
  • Entități cu o situație financiară stabilă și capabile să ofere o contribuție financiară convenită de comun acord pe parcursul implementării;

INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE

Vă rugăm să trimiteți formularul de candidatură (Anexa A) prin e-mail și să anexați la cerere toate documentele justificative solicitate:

Criterii utilizate la preselecția candidaților:

▪ Înregistrarea companiei care confirmă și descrie activitatea acesteia.

▪ Confirmarea din partea inspectoratului fiscal privind lipsa datoriilor la bugetul de stat

▪ Descrierea activităților economice practicate

▪ Demonstrarea solvabilității financiare a operațiunilor organizaționale prin furnizarea dovezii capacității de a acoperi contribuția la costurile definite.

  • Printre formele de dovadă acceptate se numără: Un extras din contul bancar al companiei cu fondurile disponibile;
  • O declarație care să demonstreze că entitatea poate finanța costurile de investiție convenite pentru proiectare, autorizare, etc.
  • Raportul financiar pentru anul precedent

 

ÎNTREBĂRI

Toate întrebările sau clarificările referitoare la prezenta EOI trebuie să fie formulate în scris și transmise la adresa MESABIDS@tetratech.com până miercuri, 01 august 2024, nu mai târziu de ora locală 17:00, ora Chișinăului.

Pentru a depune

Data și ora limită: miercuri, 05 august 2024

Toate EOI trebuie depuse prin e-mail, până la data limită, la adresa mesabids@tetratech.com

Anexa 1 si informatii detaliate puteti gasi anexând linkul de mai jos

https://drive.google.com/file/d/1CB-Ea7erYOV-LmnUrAeDYOdhcVnJbNmv/view?usp=drive_link                                                                                                                                               

Calendarul MESA pentru punerea în aplicare a tuturor etapelor descrise este iulie 2024 - decembrie 2025. Un calendar mai detaliat va fi agreat odată ce comunitatea energetică va fi selectată.