Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova lansează un apel de suport financiar pentru organizarea taberelor locale de vară „#ACASĂCamp2024: Uniți pentru Eco localități" destinate copiilor și tinerilor din localități și DiasporaAlianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova lansează un apel de suport financiar pentru organizarea taberelor locale de vară „#ACASĂCamp2024: Uniți pentru Eco localități destinate copiilor și tinerilor din localități și Diaspora

Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova anunță lansarea unui apel de suport financiar pentru 7 Asociații de Băștinași (AdB) în vederea organizării și desfășurării taberelor de vară la nivel local în perioada 15 iulie-15 august 2024.

Fiecare asociație eligibilă poate beneficia de un suport financiar în valoare de până la 35 000 MDL pentru a desfășura tabere de vară pentru copiii și tinerii din localități și cei din Diaspora.

Scopul programului este fortificarea capacităților Asociațiilor de băștinași de a consolida relațiile Diasporă - comunitate prin organizarea taberelor de vară pentru tinerii și copiii din comunități și Diasporă.

Obiectivele Programului:

AABM lansează acest Program de suport pentru asociațiile membre și urmărește:

1.   Să asigure dezvoltarea capacităților AdB-urilor în organizarea taberelor de vară pentru copiii și tinerii din comunitățile de origine și Diasporă;

2.   Să fortifice relațiile Diasporă - comunitate în vederea perpetuării sentimentului de apartenență a băștinașilor plecați și copiilor acestora față de localitatea de origine.

3.   Să educe și inspire copiii și tinerii prin activități care vor avea drept scop să aprecieze și să valorifice tradițiile, cultura și frumusețea comunității lor, promovând în același timp sustenabilitatea și respectul pentru mediu.

Apelul este destinat în exclusivitate AdB-urilor membre ale Alianței Asociațiilor de Băștinași, și anume:

 • AdB-urile cu echipe de juniori activi sau în proces de creare, pentru a-i implica în calitate de voluntari în organizarea taberelor;
 • AdB-urile care au experiență anterioară în organizarea de tabere de vară și/sau activități tematice pentru copiii și tinerii din comunitate și Diasporă sau care doresc să obțină astfel de experiență;
 • AdB-urile care vor asigura co-finanțare (financiară și non-financiară), din sursele proprii sau cu sprijinul APL-urilor, agenților economici, populație etc. în volumul minim de 20%;
 • AdB-urile capabile să atragă co-finanțare de la părinții copiilor sau donatori ai sejururilor (minim 20%);
 • AdB-urile care pot asigura participarea următoarelor categorii de tineri și copii: 40% copii și tineri din Diasporă; 60% copii și tineri din comunitate.

Dosarul de aplicare în cadrul concursului va include:

 • Formularul de aplicare (accesează link-ul)
 • Programul planificat al taberei cu respectarea tematicii taberelor „#ACASĂCamp2024: Uniți pentru Eco localități”
 • CV-ul AdB-ului cu indicarea a 2 persoane-cheie (adult și junior) în organizarea taberei;
 • Extrasul de înregistrare de la ASP și datele contului bancar;
 • Scrisoare de susținere a partenerilor locali (APL, instituții de învățământ, agenți economici și alți actori locali).

Procesul și termenul de aplicare:

Dosarul de aplicare trebuie transmis în format electronic prin e-mail: alianta@cudragpentru.md cu text în titlul mesajului „Dosar #AcasăCamp2024” până la data de 17 iunie 2024, ora 18.00.

Informații suplimentare:

Întrebările referitoare la acest Program de suport pot fi direcționate la adresa de e-mail: alianta@cudragpentru.md cu subiectul „Întrebări #AcasăCamp2024” până la data de 14 iunie 2024 sau la nr. de telefon: +373 78146880, persoană de contact- Corina Sîrbu.

Inițiativa este organizată în cadrul Proiectului Elveția-PNUD „Consolidarea coeziunii sociale prin participare incluzivă și cetățeni împuterniciți” (STRONG), finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD).