Institute for War and Peace Reporting (IWPR) anunță Concurs de Selectarea Conceptelor de Proiect - Consolidarea rezilienței în țările din vecinătatea estică (BREN) Institute for War and Peace Reporting (IWPR) anunță Concurs de Selectarea Conceptelor de Proiect - Consolidarea rezilienței în țările din vecinătatea estică (BREN) 

Apel de Granturi

Denumirea proiectului: Consolidarea rezilienței în țările din vecinătatea estică (BREN) 

Apel deschis pentru: organizațiile societății civile din Moldova. Notă: aceasta include organizațiile noi și partenerii BREN anteriori. 

Data limită: 26 mai 2024 

Suma finanțării: până la 50.000 GBP 

Număr estimat de proiecte finanțate: 4-5     

Durata proiectului: Până la 7 luni (toate proiectele trebuie să se încheie până la 31 ianuarie 2025) 

Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR) acceptă în prezent cereri din partea organizațiilor societății civile din Moldova, ca parte a programului Consolidarea rezilienței în țările din vecinătatea estică (BREN)

Scopul general al programului BREN este de a spori securitatea umană a femeilor și a grupurilor marginalizate din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Moldova prin consolidarea rezilienței societății civile.  

În Moldova, BREN are următoarele priorități tematice: 

 • Promovarea și sprijinirea progreselor în ceea ce privește programul privind femeile, pacea și securitatea 
 • Creșterea incluziunii diverselor grupuri în discuții și luarea deciziilor privind pacea și securitatea 
 • Promovarea rolului societății civile și al organizațiilor pentru drepturile femeilor, în special în prevenirea conflictelor, reconcilierea la nivelul comunității, precum și asistența de diferite tipuri 

Vă rugăm să rețineți că acest anunț de granturi este deschisă organizațiilor noi care nu au fost sprijinite anterior în cadrul programului BREN, precum și beneficiarilor anteriori de granturi.  

Partenerii care au beneficiat anterior de sprijin în cadrul programului BREN sau cei care au solicitat alte oportunități de finanțare BREN pot participa la acest apel. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că se va acorda maximum un grant per organizație în cursul anului 2024. 

Precondiții 

Apelul este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate în Moldova. 

Solicitanții interesați ar trebui să urmărească alinierea la prioritățile tematice prezentate mai sus.  

IWPR poate sprijini activități care se concentrează pe: 

 • Producția de materiale: De exemplu, cercetarea, producția de conținut educațional, promoțional sau media în jurul problemelor proiectului. 
 • Advocacy: De exemplu, activități de advocacy care vizează entități guvernamentale, locale sau comunitare, cum ar fi instituțiile de învățământ și religioase.  
 • Activități în comunitate: activități care se concentrează pe creșterea cunoștințelor și abilităților comunităților vulnerabile, în special a femeilor, a minorităților etnice și religioase, a persoanelor strămutate intern și a refugiaților, a comunităților LGBTQI+ și a tinerilor.  
 • Consolidarea capacităților: activități care oferă sprijin pentru consolidarea capacităților beneficiarilor, organizațiilor partenere sau altor părți interesate în domeniile tematice identificate. 
 • Crearea de rețele: activități care sprijină crearea de rețele între grupuri sau persoane care lucrează în domeniile tematice identificate, inclusiv schimbul de resurse și eforturile de a construi sau de a cataliza schimbarea între diverse grupuri/persoane. 

Proiectul propus nu trebuie să depășească șapte luni. Toate proiectele trebuie să se încheie până la 31 ianuarie 2025. Bugetul pentru proiectele susținute este cuprins între 20.000-50.000 GBP.  

Încurajăm depunerea dosarului de grant din partea: 

 • Organizațiilor conduse de femei și/sau tineri; 
 • Organizațiilor conduse de persoane strămutate intern, minorități etnice și religioase și comunitatea LGBTQI+; 
 • Organizațiilor care lucrează în afara capitalei, în special cele care lucrează în regiunile de frontieră; 
 • Organizațiile nou formate. 

Acest apel are ca scop facilitarea parteneriatelor între organizații, prin urmare sunt încurajate proiectele comune, în special cu următoarele combinații: 

 • Organizații cu sediul în capitală și în afara ei; 
 • Organizații care au diferite domenii de expertiză; 
 • Organizațiile societății civile au încheiat parteneriate cu organizațiile mass-media; 
 • Organizații conduse de grupuri majoritare (etnice, religioase, de orientare sexuală și identitate de gen) și minoritare (etnice, religioase, de orientare sexuală și identitate de gen). 
 • Organizații din diferite țări BREN. Dacă o organizație dorește să prezinte o propunere împreună cu o organizație dintr-o altă țară, IWPR va sprijini identificarea partenerilor relevanți. Vă rugăm să contactați coordonatorul IWPR [țara] [numele și adresa de e-mail] înainte de 15 mai 2024 pentru asistență și suport. 

Potențialii solicitanți trebuie să demonstreze: 

 • Respectarea egalității de gen și a diversității;
 • Sensibilitatea la conflicte și la problematica de gen;
 • Capacitatea de a identifica, de a analiza și de a atenua riscurile; 
 • Transparență și responsabilitate în gestionarea proiectelor, inclusiv gestionarea  resurselor financiare;
 • Disponibilitatea de a învăța și de a împărtăși experiența cu alți beneficiari de granturi. 
 • Un plan de durabilitate pentru a continua activitatea începută în cadrul grantului. 

Acest apel face parte din proiectul mai larg BREN. Solicitanții vor fi incurajați să participe la activitățile naționale și regionale de impărtășire a experiențelor și de consolidare a capacităților.  

Beneficiarii finanțării pot fi supuși unei evaluări a necesităților organizaționale și de reziliență în etapele inițiale a proiectului. Toți beneficiarii de finanțare sunt incurajați să participe la evaluarea necesităților și la activitățile conexe de consolidare a capacităților. 

Criterii de evaluare  

Va exista un proces de evaluare în două etape a cererilor. În prima etapă, cererile vor fi selectate de IWPR pe baza următoarelor criterii:  

Evaluare 

Puncte 

Propunerea este clară și detaliată; toată  documentația necesară este în vigoare; iar proiectul propus este în mod clar în conformitate cu prioritățile tematice ale programului BREN 

10 PUNCTE 

Propunerea este în mare parte clară și conține suficiente informații; cea mai mare parte a documentației cheie este în vigoare; iar proiectul propus este în general în conformitate cu prioritățile tematice ale programului BREN. 

7 puncte 

Propunerea este neclară sau documentația lipsește sau accentul tematic nu se aliniază cu prioritățile tematice ale programului BREN . 

4 puncte 

IWPR poate solicita clarificări din partea organizațiilor aflate în etapa de preselecție. Propunerile cu un scor de cel puțin 5 puncte vor fi depuse la juriul de selecție pentru revizuire completă. Dacă mai mult de 15 propuneri primesc mai mult de 5 puncte, IWPR poate crește pragul.  

Decizia finală 

Comisia de selecție,  formată din reprezentanți ai IWPR și ai Ambasadei Regatului Unit în [țara], va evalua propunerile pe baza criteriilor stabilite, așa cum este descris în tabelul de mai jos. Solicitanții cu cele mai mari punctaje vor fi selectați pentru finanțare. Finanțarea va fi condiționată de procesele de verificare. Pentru foștii beneficiari ai grantului, IWPR va lua în considerare, de asemenea, experiența de lucru anterioară, cum ar fi livrarea la timp și calitatea raportării și va prezenta recomandări relevante juriului de selecție pentru examinare.  

Nr.  

Criterii 

Puncte maxime. 

1-  

Cât de bine proiectul răspunde Ia objective: 

Descrierea proiectului răspunde obiectivelor prezentate în această cerere de propuneri și oferă soluții adecvate la provocările relevante din Moldova. Se bazează pe activitățile deja existente și aduce o valoare adaugată.  

30 

    2.  

Abordare tehnică 

Proiectul propus prezintă o analiză clară a situației și identifică obiectivele, realizările și activitățile proiectului, care sunt coerente între ele. Proiectul poate fi implementat cu riscuri moderate.  

30 

    3.  

Reziliența organizațională 

Proiectul demonstrează că implementarea proiectului este în interesul organizației și va ajuta organizația să devină mai rezistentă.    

20 

4. 

Evaluarea 

Bugetul proiectului este clar și corespunde abordării tehnice. Costurile incluse sunt rezonabile și necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.  

20 

Punctaj tehnic total maxim: 

100 

Procesul de aplicare 

Organizațiile interesate ar trebui să completeze și să trimită formularele de cerere și de buget la iwpr-en@iwpr.net 

Cererile pot fi depuse în limbile engleză, română și rusă. Încurajăm aplicări în limba engleză; cu toate acestea, limba depunerii nu va afecta decizia privind selectarea proiectelor câștigătoare.  

Vă rugăm să adresați toate întrebările coordonatorului nostru din Moldova la valeria@iwpr.net 

Răspunsurile la întrebări vor fi furnizate de personalul IWPR până la 24 mai 2024. 

O sesiune de informare despre acest apel de grant va avea loc pe 16 mai, la ora 11.00, prin Zoom. Organizațiile interesate se pot înregistra pentru sesiunea de informare aici: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUuf-yvqDMiH9yX_c7mnb9sGTfeVPwhOKda  

O scurtă prezentarea a Institutului:  

Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (iwpr.net) este o organizație internațională non-profit cu sediul în Londra și Washington DC. IWPR consolidează pacea și democrațiea prin intermediul mass-mediei libere și corecte. Întărește mass-media locală în prima linie a conflictului și a schimbării, lucrând în trei duzine de țări și teritorii din întreaga lume. Printre activități se numără înființarea unor mijloace de informare locale independente; formarea reporterilor, editorilor și producătorilor locali; sprijinirea realizării unor reportaje ample și aprofundate privind drepturile omului, buna guvernare și alte aspecte conexe; difuzarea de reportaje profesionale în țările în curs de dezvoltare și la nivel internațional; și consolidarea capacității de comunicare a organizațiilor locale pentru drepturile omului, justiție internațională și femei. 

O scurtă prezentare a proiectului: 

Proiectul Consolidarea rezilienței în țările din vecinătatea estică (BREN) este susținut de Fondul de Conflict, Stabilitate și Securitate al Regatului Unit și implementat de Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR) în parteneriat cu Global Network of Women Peacebuilders (GNWP). (Rețeaua globală a femeilor care consolidează pacea) 

Proiectul BREN contribuie la abilitarea OSC-urilor de a produce schimbări transformatoare în domeniul păcii și securității pentru a spori securitatea umană pentru femei și grupurile marginalizate, vulnerabile și excluse din punct de vedere social din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Moldova.