Apel Public privind crearea în mediu rural a două centre pentru a facilita accesul la cursuri de dezvoltare profesională pentru tineri, tinere și femei atât localnice, cât și refugiateApel Public privind crearea în mediu rural a două centre pentru a facilita accesul la cursuri de dezvoltare profesională pentru tineri, tinere și femei atât localnice, cât și refugiate

Scopul inițiativei:

Consiliul Național al Tineretului din Moldova în parteneriat cu UN WOMEN și Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor afectate de crize pentru o societate mai stabilă și prosperă”, își propune să creeze spații sigure dedicate creșterii competențelor profesionale, inclusiv digitale ale tinerilor, fetelor și femeilor din comunitățile rurale și ale femeilor refugiate din Ucraina care sunt stabilite temporar în aceste localități. Scopul este de a promova incluziunea digitală și de a sprijini și integrarea beneficiarilor în societate, oferindu-le instrumentele necesare pentru accesarea cursurilor de dezvoltare profesională online. Centrul  va fi un loc de întâlnire și de învățare, furnizând acces la calculatoare, internet și alte tehnologii digitale. Acesta va servi ca hub comunitar pentru educație digitală, oferind accesul la sesiuni practice menite să îmbunătățească competențele digitale, dar și alte competențe profesionale în rândul beneficiarilor.

Cine este vizat de acest apel?

Primăriile din mediile rurale din regiunea de Sud și Nord a țării, instituții de învățământ din aceste localități, organizații de tineret, centre de tineret sau centre de zi (pentru copii și familie, persoane social vulnerabile) biblioteci și case de cultură care în localitatea și activitatea lor implică și refugiați din Ucraina.

CNTM urmează să doteze 2 Centre din mediul rural, în total cu:

 • 14 calculatoare moderne, echipate cu software actualizat pentru a permite participantelor să exploreze, să învețe și să practice abilitățile digitale într-un mediu sigur și stimulativ;
 • 2 televizoare moderne și 2 proiectoare, pentru a susține prezentări, sesiuni de formare și evenimente, oferind astfel o experiență de învățare interactivă și captivantă.
 • Mobilier în suma totală de 92 000 MDL fără TVA, conform necesităților beneficiarului, pentru a crea un mediu propice învățării și colaborării, asigurând confortul participantelor pe durata sesiunilor de formare și a activităților.
 • Acces la o gamă variată de resurse educaționale online în limba română, rusă și engleză, inclusiv rapoarte, materiale didactice și programe de instruire digitală, pentru a sprijini procesul de învățare și dezvoltare a abilităților digitale ale participantelor.
 • 2 imprimante moderne, pentru imprimarea materialelor didactice și a altor materiale relevante.

Notă: Utilajul este descris pentru ambele centre și urmează să fie repartizat proporțional.

Important: CNTM nu va oferi mijloace financiare pentru renovări ale spațiilor sau salarii.

Condiții de calificare:

 • Spațiu accesibil și sigur cu suprafața de minim 30 mp în cadrul instituției sau localității aplicante, care trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 • Spațiul ar trebui să fie sigur și securizat, oferind un mediu în care participantele să se simtă în siguranță. Este important să fie luate în considerare măsurile de securitate pentru a preveni incidentele nedorite și pentru a proteja integritatea atât a spațiului, a echipamentelor cât și a utilizatorilor.
 • Spațiul trebuie să fie ușor accesibil pentru toți doritorii. Este important să se ia în considerare nevoile de accesibilitate, cum ar fi rampa pentru scaune cu rotile sau alte facilități pentru persoanele cu dizabilități (în caz că în localitate sunt înregistrate asemenea persoane), pentru a asigura că toți cei interesați pot beneficia de serviciile oferite.
 • Spațiul trebuie să dețină o infrastructură adecvată, inclusiv o conexiune la internet fiabilă, prize de curent, cabluri de rețea și alte resurse tehnice.
 • Punerea la dispoziție a unui facilitator/coordonator care va fi desemnat pentru dezvoltarea și implementarea activităților zilnice ale centrului. Facilitatorul va fi responsabil de administrarea generală a centrului creat, inclusiv cu responsabilități în crearea și implementarea planurilor lunare de activitate în centrul dotat. Planul de activități ar trebui să cuprindă aspecte precum cursuri și ateliere, evenimente și activități comunitare, program educațional, sesiuni de consiliere și mentorat, parteneriate, monitorizare și evaluare a activităților. Activitățile pot fi realizate de beneficiari, ori în parteneriat cu alte organizații, inclusiv cu CNTM și partenerii acestuia.
 • Centrul trebuie să funcționeze conform unui grafic prestabilit asigurând astfel accesul constant al comunității la resursele și serviciile oferite. Programul exact va fi comunicat și promovat în mod activ în comunitate pentru a asigura o participare maximă.
 • Spațiul dotat, drept condiție din partea donatorului, trebuie să fie disponibil și funcțional timp de cel puțin 2 ani de la momentul deschiderii. Aceasta este o condiție esențială pentru a permite participantelor să beneficieze pe termen lung de programele și resursele oferite, asigurând astfel continuitatea și stabilitatea activităților desfășurate în cadrul centrului.
 • Capacitatea de a implica minim 80 femei și fete, inclusiv refugiate și locale, care vor beneficia de aceste spații și cursuri de dezvoltare profesională.

Dosarul aplicanților trebuie să conțină:

 • CV-ul/ Scrisoare de Prezentare a centrului/ instituției/ organizației aplicante.
 • Formularul de aplicare completat.
 • Un proiect/plan de activități propuse, care să reflecte obiectivele, activitățile propuse, resursele necesare și planul de sustenabilitate a centrului pe termen lung.
 • Orice alte documente (certificate de înregistrare, statut, etc.) sau informații relevante care ar consolida aplicația și ar demonstra capacitatea organizației/instituției de a implementa și de a gestiona eficient centrul.

Evaluarea dosarelor și desemnarea câștigătorilor:

Evaluarea dosarelor se va face de către o comisie de evaluare, desemnată de către CNTM, conform următoarei grile:

CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ
Localitatea/aplicantul dispune de spațiu accesibil conform solicitărilor 40 puncte  
Planul de activități reflectă obiectivele, activitățile, resursele necesare centrului pe termen lung. 15 puncte  
Gazduirea refugiaților (copii, tineri și femei) în localitate 15 puncte  
Gradul de interes al comunității în promovarea incluziunii digitale 20 puncte  
Existența potențialelor angajamente și parteneriate încheiate pentru asigurarea durabilitatea centrului digital și organizarea continuă a activităților pentru grupul țintă 10 puncte  
TOTAL: 100 puncte  

Dosarul poate fi expediat la adresa de email: corespondenta@cntm.md până la data de 15 februarie 2024 cu subiectul „Centru Digital”.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta prin email: romeo.leapciuc@cntm.md, sau la nr. de telefon +37379841214.