Solicitare de depunere a dosarului de aplicare pentru acordarea de subgranturi mici pentru OSC în vederea susținerii implicării civice a tinerilor la nivel local și îmbunătățirii serviciilor publice pentru  integrarea refugiaților în comunitățile partenerSubiect: Solicitare de depunere a dosarului de aplicare pentru acordarea de subgranturi mici pentru OSC în vederea susținerii implicării civice a tinerilor la nivel local și îmbunătățirii serviciilor publice pentru  integrarea refugiaților în comunitățile partenere ale Programului Comunitatea Mea

Numărul solicitării de depunere a dosarului de aplicare (RFA): FY24-CM-SMG-CSO (01)

Data lansării: 13 noiembrie 2023, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor: 21 noiembrie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită pentru depunerea dosarelor de aplicare: 04 decembrie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită Aplicanții să depună dosarele de aplicare pentru subgranturi mici destinate OSC în vederea susținerii implicării civice a tinerilor la nivel local și îmbunătățirii serviciilor publice pentru integrarea refugiaților în comunitățile partenere ale Programului Comunitatea Mea.

Termenele limită:

  • Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până la ora 10:00, 21 noiembrie 2023 (ora locală din Chișinău).
  • Data limită pentru depunerea dosarelor de aplicare: 04 decembrie 2023, 10:00 (ora locală din Chișinău).

RFA-ul este emis în limbile engleză, română și rusă. În caz de neconcordanță între conținutul RFA și traducerea în limba română sau rusă, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun Aplicant sau potențial Aplicant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Pentru mai multe informații cu privire la această solicitare, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info.