Concurs de granturi pentru afacerile mici și mijlocii / Конкурс на получение гранта для малого и среднего бизнесаConcurs de granturi pentru afacerile mici și mijlocii / Конкурс на получение гранта для малого и среднего бизнеса

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) din Moldova, în cadrul proiectului Promovarea securității umane a refugiaților ucraineni, cetățenilor țărilor terțe și a comunității gazdă din Moldova prin abilitare și incluziune social-economică”, implementat cu sprijinul Guvernului Japoniei, oferit prin intermediul Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Securitate Umană (UNTFHS), vă invită să aplicați la concursul de granturi pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile locale, start-up-urile și doar organizații comerciale) cu scopul dezvoltării afacerii și creării mai multor oportunități de angajare pentru refugiați, cetățeni ai tărilor terțe, migranți moldoveni care se întorc în Republica Moldova și membri ai comunităților gazdă în domeniile promițătoare (soluții digitale, economia verde, resurse regenerabile, Horeca, turism și agricultură).

Prin susținerea întreprinderilor mici și mijlocii cu granturi de până la $15000 dolari SUA, ne propunem să creăm mai multe locuri de muncă pentru categoriile menționate.

Contactați-ne dacă:

  1. Aveți o întreprindere profitabilă și/sau în dinamică de creștere și planificați să o extindenți în vederea creării locurilor de muncă.
  2. Activați în municipiul Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Hâncești, Orhei sau Ungheni.
  3. Sunte-ți dispuși să creați noi locuri de muncă, inclusiv pentru refugiați.

Aplicați completând formularul pe adresa paginii web: https://enketo.redrose.io/o1Ssfbg1

Apelul de exprimare a interesului va fi deschis pentru perioada (01 – 30 septembrie 2023)

Pentru mai multe informații și îndrumări, vă rugăm să ne contactați:

 

Международная организация по миграции (МОМ) в Молдове в рамках проекта "Содействие безопасности украинских беженцев, граждан третьих стран и принимающего сообщества в Молдове путем расширения прав и возможностей в социально-экономической интеграции", реализуемого при поддержке правительства Японии, предоставленной через Целевой фонд ООН по безопасности человека (UNTFHS), приглашает Вас подать заявку на участие в конкурсе грантов для малых и средних предприятий (местных МСП, Стартапы но только коммерческие организации) с целью развития бизнеса и создания дополнительных возможностей трудоустройства для беженцев, граждан третьих стран, молдавских мигрантов возвращающихся в Республику Молдова, и членов принимающих сообществ в перспективных областях (цифровые технологие и решения, зеленая экономика, возобновляемые ресурсы, гостинично-ресторанный бизнес, туризм и сельское хозяйство).

Поддерживая малые и средние предприятия грантами в размере до $15000 долларов США, мы стремимся создать дополнительные рабочие места для этих групп населения.

Свяжитесь с нами, если:

  1. У вас есть прибыльный или растущий бизнес, и вы планируете его расширение с целью создания рабочих мест.
  2. Находитесь в муниципии Кишинэу, Яловень, Страшаны, Криулень, Хынчешть, Орхей или Унгены.
  3. Готовы создать новые рабочие места, в том числе для беженцев.

Подайте заявку, заполнив форму на сайте https://enketo.redrose.io/o1Ssfbg1

Конкурс будет открыт в течение периода (01 – 30 сентября 2023).

Для получения дополнительной информации и рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с нами:

  • 080010877 (понедельник-пятница 09:00-17:00)
  • или напишите письмо по адресу: iommoldovalivelihood@iom.int.