Apel de granturi pentru activitati cu refugiatii ucraineni / Конкурс грантов для проведения мероприятий с украинскими беженцами

APEL DE GRANTURI. Termen limita de aplicare - 15 mai 2023

Lifting Hands International (LHI) oferă asistență refugiaților din întreaga lume. Fără politică. Doar ajutor umanitar. 

 

LHI-Moldova  v-a sprijini proiectele care:

Îmbunătățesc situația refugiaților în diferite moduri, de ex.:

 • Activități educaționale și recreative cu copiii în timpul verii;
 • Acoperă  nevoi medicale urgente;
 • Oferă cursuri de formare profesională și orientare profesională pentru a facilita angajarea refugiaților;
 • Informează despre servicii pentru refugiați și/sau oferă consiliere juridică.

 

Proiectul poate începe în termen de o săptămână de la semnarea contractului și se v-a termina nu mai târziu de 30 octombrie 2023. Bugetul proiectului poate fi cuprins între 45000,00 și 135000,00 MDL. Toți refugiații, indiferent de rasa, religia sau etnia lor trebuie să aibă acces la serviciile oferite în cadrul proiectului. 

 

Pentru a depune o cerere, descărcați și completați formularul (https://tinyurl.com/2p8kptwm) și trimiteți-l la adresa grantmoldova@lhi.org (Oxana Alistratova). În caz de necesitate, LHI vă poate asista în completarea formularului. Va fi acceptată o singură cerere din partea unui ONG.

 

Așteptăm cu nerăbdare aplicațiile dumneavoastră.

 

КОНКУРС ГРАНТОВ. Заявки принимаются до 15 мая 2023

Lifting Hands International (LHI) оказывает помощь беженцам по всему миру. Никакой политики. Только гуманитарная помощь. 

 

LHI-Молдова будет поддерживать проекты, которые:

Улучшают положение беженцев различными способами, напр.:

 • Образовательные и развлекательные мероприятия с детьми в летний период;
 • Покрывают неотложные медицинские нужды;
 • Предоставляют профессиональное обучение и профориентацию для содействия трудоустройству беженцев;
 • Предоставляют информацию об услугах для беженцев и/или юридические консультаций.

 

Проект может начаться в течение одной недели после подписания контракта и закончиться не позднее 30 октября 2023 года. Бюджет проекта может составить от 45000,00 до 135000,00 MDL. Все беженцы, независимо от их расы, религии или этнической принадлежности, должны иметь доступ к услугам, предлагаемым в рамках проекта. 

 

Чтобы подать заявку, скачайте и заполните форму заявки (https://tinyurl.com/2p8kptwm) и отправьте ее по адресу grantmoldova@lhi.org (Оксана Алистратова). При необходимости LHI может помочь вам в заполнении формы. От одной НПО будет принята только одна заявка.

 

Мы с нетерпением ждем ваших заявок.APEL DE GRANTURI. Termen limita de aplicare - 15 mai 2023

Lifting Hands International (LHI) oferă asistență refugiaților din întreaga lume. Fără politică. Doar ajutor umanitar. 

 

LHI-Moldova  v-a sprijini proiectele care:

Îmbunătățesc situația refugiaților în diferite moduri, de ex.:

 • Activități educaționale și recreative cu copiii în timpul verii;
 • Acoperă  nevoi medicale urgente;
 • Oferă cursuri de formare profesională și orientare profesională pentru a facilita angajarea refugiaților;
 • Informează despre servicii pentru refugiați și/sau oferă consiliere juridică.

 

Proiectul poate începe în termen de o săptămână de la semnarea contractului și se v-a termina nu mai târziu de 30 octombrie 2023. Bugetul proiectului poate fi cuprins între 45000,00 și 135000,00 MDL. Toți refugiații, indiferent de rasa, religia sau etnia lor trebuie să aibă acces la serviciile oferite în cadrul proiectului. 

 

Pentru a depune o cerere, descărcați și completați formularul (https://tinyurl.com/2p8kptwm) și trimiteți-l la adresa grantmoldova@lhi.org (Oxana Alistratova). În caz de necesitate, LHI vă poate asista în completarea formularului. Va fi acceptată o singură cerere din partea unui ONG.

 

Așteptăm cu nerăbdare aplicațiile dumneavoastră.

Articol adaugat de: LHI-MD Grants