Concurs de granturi în domeniul mobilizării comunitare și asigurării incluziunii sociale în raioanele Cimișlia, Florești și Ștefan Vodă

Acest program de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Cimișlia, Florești și Ștefan Vodă în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale.

  1. Context

În perioada ianuarie 2022 – mai 2025 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Asociația Presei Independente (API) și Centrul de Jurnalism Independent (CJI) implementează proiectul “Cetățeni Activi, Comunități Prospere-Faza II”. Acest proiect este realizat din resursele financiare oferite de Suedia și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Proiectul are scopul de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive. Proiectul include activități de mobilizare și abilitare a comunităților, promovare a mecanismelor de asigurare a transparenței decizionale, responsabilizare socială. La nivel național, proiectul abilitează platforme de organizații care reprezintă grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane în etate, persoane de etnie romă, tineri) pentru a elabora şi implementa agende comune axate pe domeniile cheie pentru coeziunea socială. La nivel local, proiectul se realizează în raioanele Cimișlia, Florești și Ștefan Vodă, în care persoanele din grupuri marginalizate sunt abilitate să-și cunoască drepturile, să participe în procesul de luare a deciziilor, să se mobilizeze pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă, să monitorizeze implementarea politicilor publice naționale şi locale. Proiectul deja susține activitatea a trei Consilii Raionale de Participare în Cahul Căușeni și Soroca, iar practicile pozitive vor fi extinse în raioanele menționate mai sus.  Consilii Raionale de Participare reprezintă organe consultative create pe lângă autoritățile raionale ca expresie a voinței de recunoaștere a valorii competențelor şi de asigurare a participării societății civile şi sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor publice. 

Una din prioritățile proiectului este susținerea organizațiilor la nivel local care vor mobiliza comunitățile și vor asigura incluziunea necesităților persoanelor marginalizate în prioritățile administrației locale și raionale. Astfel, organizațiile vor identifica printr-un proces participativ nevoile la nivel local, vor facilita dialogul dintre cetățeni și autoritățile locale, creând mecanisme de influențare a politicilor publice locale, astfel încât să asigure reprezentativitatea celor mai vulnerabile și marginalizate grupuri ale societății. 

  1. Scopul și obiectivele programului 

Acest program de granturi are drept scop susținerea  organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Cimișlia, Florești și Ștefan Vodă în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. 

Programul se va axa pe atingerea următoarelor obiective:

  • Promovarea egalității de șanse și a participării incluzive a persoanelor cu dizabilități, femeilor, persoanelor de etnie romă, tinerilor dar și altor grupuri sub-reprezentate în procesul de dezvoltare a comunității;
  • Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie locali și a alți actori relevanți pentru o participare mai incluzivă în procesul decizional pentru soluționarea problemelor din comunitate;
  • Fortificarea mecanismelor locale de interacțiune dintre autoritățile locale și societate civilă în vederea îmbunătățirii accesului și calității la servicii comunitare; 
  1. Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 120,000 EUR pentru 3 raioane: Cimișlia, Florești și Ștefan Vodă. Valoarea maximă oferită per proiect nu va depăși 12.000 EUR

Pentru mai multe detalii cu referire la acest concurs de granturi precum și formularele necesare pot fi accesate aici:

Fundația Est-Europeană cu sprijinul financiar al Suediei și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) anunță concursul de granturi în domeniul mobilizării comunitare și asigurării incluziunii sociale în raioanele Cimișlia, Florești și Ștefan Vodă - FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ (eef.md)

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune la Fundația Est-Europeană dosarul care va conține următoarele documente:

  1. Propunerea de proiect conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene;
  2. Bugetul proiectului în EUR conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene. 

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

 Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor de proiect: 

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul „Întrebare concurs de granturi locale” până la data de 11 mai 2023. 

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi locale” pot fi transmise prin poșta electronică la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- Europeană, strada ”31 August 1989”, nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă. 

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este  22 mai 2023, ora 23:59. 

Atenție! Dosarele cu propunerile depuse nu vor fi returnate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Articol adaugat de: Fundația Est-Europeană
Alte articole de la acest autor: