Fundația Est-Europeană anunță concurs de angajare a unei companii de comunicareFundația Est-Europeană anunță concurs de angajare a unei companii de comunicare care va fi responsabilă de asigurarea vizibilității proiectului „Cetățeni activi, Comunități prospere ", finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Context:

În perioada 2022-2025, Fundația Est-Europeană (FEE) implementează proiectul „Cetățeni activi, Comunități prospere”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Proiectul urmărește să îmbunătățească mijloacele de trai și coeziunea socială a populației moldovenești, inclusiv a celor mai vulnerabili bărbați și femei, prin politici mai incluzive. ” Cetățeni activi, Comunități prospere” se axează pe elaborarea și implementarea politicilor incluzive la nivel național și local prin abilitarea și implicarea OSC-urilor și a rețelelor acestora. Eforturile de pledoarie și de supraveghere sunt concentrate pe domenii de politici care sunt esențiale pentru coeziunea socială, cum ar fi ocuparea forței de muncă, protecția socială, apă și canalizare, educație, infrastructură și sănătate, altele.

În cadrul proiectului, Fundația Est-Europeană susține (i) 4 Platforme care reprezintă comunitatea Roma, Persoanele în Etate, Persoanele cu Dizabilități și Tinerii din Republica Moldova; (ii) 3 Consilii Raionale de Participare (în Cahul, Soroca și Căușeni); precum și (iii) 10 organizații ale societății civile – de la firul ierbii- la nivel local. Activitatea acestora prevede cartografierea politicilor și inițiativelor legislative naționale și locale, creșterea gradului de transparență și incluziune a procesului decizional, precum și dezvoltarea unui dialog constructiv între decidenți și societatea civilă.

În procesul implementării proiectului multiple rezultate sunt atinse de beneficiari la nivel național și local. Mediatizarea lor reprezintă un scop distinct in implementarea cu succes a activităților prevăzute în proiect.

Obiectivul prezentului caiet de sarcini:

Astfel, pentru buna desfășurare și mediatizare a rezultatelor proiectului, Fundația Est-Europeană intenționează să angajeze o organizație/companie care va asigura vizibilitatea  proiectului și va comunica despre rezultatele lui. Tipurile exemplificative de activități sunt: elaborarea fișei de promovare a proiectului,  materialelor video, ilustrațiilor grafice, filmelor de scurt metraj, textelor/articolelor, interviurilor cu beneficiarii proiectului cu ulterioara plasare și difuzare a acestora în mass-media.

Important!

Materialele produse în cadrul proiectului (texte, materiale video, pliante, ilustrații grafice, comunicate media, etc.) vor fi în limbile română, rusă, și engleză, după caz. Alegerea limbii va fi coordonată cu Fundația Est-Europeană în fiecare caz aparte. Serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei de implementare a proiectului (mai 2022 – aprilie 2025) conform planului de activități al proiectului, coordonând etapele cu Fundația Est-Europeană.

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului FEE și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE și ale proiectului. Toate materialele vor fi aprobate de  FEE, înainte de a fi făcute publice. Contractantul va face copii ale produselor, care vor fi colectate într-un dosar, și prezentate la FEE înainte de finalizarea contractului.

Candidații eligibili

Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu. 

Cerințe față de oferta financiară

Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu per unitate. Companiile candidate vor include lista de potențiale activități, numărul minim de vizualizări pe care îl vor putea asigura, dar și impactul așteptat.

Cerințe specifice față de candidați

 • Experiență de lucru în elaborarea și realizarea campaniilor de comunicare;
 • Experiență de lucru cu mass-media, inclusiv online;
 • Cel puțin doi ani de experiență în domeniul comunicării, inclusiv în elaborarea materialelor de comunicare, campaniilor, etc.;
 • Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;
 • Experiența pozitivă de lucru cu organizații internaționale este un avantaj.

Dosarul trebuie să conțină următoarele

 • Oferta tehnică, care va descrie viziunea companiei referitoare la produsele de  comunicare și instrumentele de promovare propuse;
 • Termene de livrare a produselor/serviciilor;
 • Ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru toate serviciile propuse și cu numărul minim de vizualizări/vizionări asigurat; oferta comercială va include prețul fără TVA.
 • CV-ul companiei și alte documente care vor demonstra experiența în domeniu;
 • Lista clienților anteriori și a produselor relevante realizate.

Criterii de selecție a ofertelor

FEE va selecta organizația/compania în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat.

Criteriile de selecție vor include următoarele:

 • 20% - Experiența organizației/companiei în domeniile relevante cererii de ofertă;
 • 30% - Complexitatea ofertei/produselor propuse;
 • 10% - Originalitatea în realizarea produselor de comunicare;
 • 40% - Raportul preț-calitate-cantitate servicii.

Depunerea dosarului

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate conform prezentului Caiet de Sarcini până la data de 28 aprilie 2022, inclusiv.

Ținând cont de situația pandemică COVID-19, setul de aplicare va fi expediat electronic, la adresa de email: concurs@eef.md cu textul:  ”Ofertă Vizibilitate pentru ”Cetățeni activi, Comunități prospere” în linia de subiect. Vă rugăm să transmiteți ofertele semnate de către persoanele autorizate.

Doar organizațiile/companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate

Descarcă fișierele atașate

https://bit.ly/3M5JutW  .