Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova oferă granturi pentru diversificarea piețelor, creșterea competitivității și rezilienței la schimbările climaticeProiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova oferă granturi pentru diversificarea piețelor, creșterea competitivității și rezilienței la schimbările climatice

Data lansării: 9 martie 2023

Termenul limită: 28 aprilie 2023

Solicitările pot fi depuse oricând, dar nu mai târziu de 28 aprilie 2023 (sau până când fondurile nu mai sunt disponibile). Solicitanții sunt încurajați să depună dosarele imediat, deoarece cererile vor fi analizate în mod continuu.

Data atelierului informativ: 20 martie 2023, ora 10.00 (pentru înregistrare accesați:   https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpfuiuqzouGtwKp44TMx5PYAPB5DHYwSlh)

Proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova, implementat cu suportul financiar al USAID, lansează apelul de acordare a finanțării prin intermediul granturilor pentru susținerea eforturilor de diversificare a piețelor, creștere a competitivității și rezilienței la schimbările climatice și crearea unui mediul antreprenorial favorabil dezvoltării agriculturii de valoare înaltă prin inițiative implementate la nivel național de către organizații de susținere a afacerilor, inclusiv asociații sectoriale. În contextul prezentului apel de granturi, agricultura de valoare înaltă este definită ca următoarele lanțuri valorice: fructele, strugurii de masă, pomușoarele, apicultura/mierea, legumele și agricultura ecologică (axată pe lanțurile valorice horticole și apicol).

Pentru dosarul complet al apelului (apelul în limba engleză; formulare de solicitare – în română și rusă) accesați:  https://drive.google.com/drive/folders/1MgIL7XiGRJvFHzedNsz1Z_oUWaX1b3ZG?usp=share_link

Activitățile propuse în cadrul acestui apel de granturi trebuie să fie concepute pentru nivelul național și să fie orientate spre piață, inovative, capabile să genereze schimbări de-a lungul întregului lanț valoric și nu doar cu impact economic pentru nu număr redus de beneficiari. În cazul în care solicitantul este o organizație bazată pe membri, activitățile incluse în solicitare nu trebuie să se limiteze la membrii organizației. În acest context sunt încurajate parteneriatele cu alte entități. Proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală va acorda prioritate propunerilor care includ planuri fezabile și sustenabile care se extind după implementarea activității de grant. Astfel, propunerile vor include metode de instituționalizare a inițiativei care să permită replicarea și extinderea acesteia, fără finanțare semnificativă adițională din partea donatorilor.

Drept exemple de activități care ar putea beneficia de susținere financiară prin intermediul grantului se numără:

  • dezvoltarea și implementarea împreună cu Agenția de Investiții, camerele de comerț naționale și bilaterale și alte părți interesate a programelor de dezvoltare pe termen lung a piețelor de export, inclusiv activități strategice de promovare;
  • organizarea programelor de instruire și evenimentelor de anvergură pentru a informa părțile interesate cu problemele, provocările, tendințele și oportunitățile din sector;
  • participarea la evenimente comerciale majore online sau fizice, misiuni comerciale interne și externe, B2B și B2C și comerțul electronic;
  • consolidarea cooperării și a parteneriatelor dintre exportatori/procesatori și producătorii agricoli;
  • facilitarea adoptării pe scară largă a noilor soiuri și portaltoaie care sunt mai rezistente la boli, mai plastice la schimbările climatice și care răspund preferințelor consumatorilor;promovarea dezvoltării forței de muncă calificate și dezvoltarea parteneriatelor dintre companiile private și instituțiile de învățământ;
  • stabilirea de parteneriate cu omologii europeni, inclusiv securizarea surselor de informații despre piață;
  • contribuirea și sprijinirea dezvoltării politicilor și platformelor/sistemelor care vor facilita integrarea Moldovei în piața UE în sectoarele vizate etc.

Proiectul anticipează acordarea granturilor în valoare totală de circa 22.860.000 MDL pentru o perioadă de până la 36 de luni.  Totodată solicitanții trebuie să contribuie cu 20 la sută din valoarea activității.