People in Need Moldova: Răspuns la criza refugiaților – Sprijin imediat pentru refugiați și comunitățile gazdă din MoldovaCerere de propuneri de proiecte

Despre implementator:

People in Need (PIN) este o organizație neguvernamentală cehă care oferă ajutor de urgență și asistență pentru dezvoltare, activând în același timp pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de ajutorare și dezvoltare din Europa și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 30 de ani. People in Need activează în Republica Moldova din 2003 și contribuie la dezvoltarea următoarelor sectoare: trai și mediu durabil; incluziune și protecție socială; buna guvernare; iar de la sfârșitul lunii februarie 2022 realizează și programe de ajutor umanitar.

Despre această oportunitate de finanțare:

Ca parte a răspunsului People in Need (PIN) la criza refugiaților din Ucraina în Republica Moldova, PIN lucrează pentru a sprijini organizațiile societății civile (OSC) în consolidarea capacităților lor operaționale pentru a oferi asistență imediată și pe termen mediu refugiaților care vin din Ucraina și populației care îi găzduiește în Moldova. Se așteaptă ca OSC-urile selectate să utilizeze finanțarea pentru a oferi soluții vizavi de impactul negativ al dislocării atât asupra refugiaților, cât și asupra comunităților care îi găzduiesc în Moldova, prin furnizarea de produse alimentare și nealimentare de primă necesitate și implementarea activităților de incluziune socială, protecție și crearea mijloacelor de trai.

Condițiile de acordare a finanțării:

 • Valoarea maximă a grantului este de 20.000 EUR. Valoarea grantului poate fi cuprinsă între 15.000 EUR și 20.000 EUR și poate fi debursată prin intermediul unui plan financiar convenit.
 • Beneficiarii-țintă ai propunerii de proiect trebuie să reprezinte refugiați din Ucraina în proporție de cel puțin 50%.
 • Solicitanții își vor prezenta propunerea de proiect prin completarea formularului de aplicare disponibil mai jos.
 • Solicitanții trebuie să transmită certificatul de înregistrare; certificatul privind datele bancare.
 • Finanțarea va fi utilizată pentru a oferi sprijin imediat refugiaților și familiilor gazdă, cu o durată de implementare de până la 3 luni, începând cu 15 decembrie 2022 până la 31.03.2023.
 • Bugetul trebuie să fie în concordanță cu activitățile descrise în formularul de aplicare.

Costuri eligibile:

 • Achiziționarea de produse alimentare și nealimentare, materiale de încălzire (cărbune, brichete, lemne), haine călduroase, încălțăminte, pături călduroase etc.
 • Medicamente de bază sau echipamente medicale, truse de igienă etc.
 • Costurile operaționale și administrative ale OSC-ului, inclusiv chiria birourilor, cheltuielile de birotică, utilitățile și comunicațiile
 • Costuri de transport (chirie, combustibil, asigurare auto)
 • Achiziționarea/închirierea de echipamente, inclusiv costurile de întreținere și de funcționare
 • Costuri de vizibilitate
 • Comisioane bancare.

Costuri neeligibile:

 • Servicii de consultanți externi
 • Achiziționarea de software sau de echipamente IT mai mari
 • Articole dăunătoare mediului
 • Călătorii internaționale.

Criterii de evaluare:

Propunerile vor fi evaluate în funcție de criteriile ilustrate mai jos:

Criterii

Max. Puncte

Capacitatea OSC-ului de a pune în aplicare serviciile propuse și experiența anterioară în furnizarea de servicii similare

30

Relevanța și impactul asupra beneficiarilor finali

25

Calitatea și structura logică a acțiunii propuse

20

Cost-eficiență (preț față de impact și de acoperire)

15

Sensibilitatea la dimensiunea de gen

5

Impactul asupra mediului

5

Total

100

Cerințe:

 • OSC-uri cu înregistrare activă în Moldova de cel puțin 1 an;
 • OSC-uri deja implicate în răspunsul la criza refugiaților din Moldova în furnizarea următoarelor servicii: consiliere juridică și sprijin psiho-social pentru refugiați și familiile gazdă; furnizarea de produse alimentare și nealimentare pentru refugiați și familiile gazdă; furnizarea de medicamente de bază; mijloace de trai;
 • Să fie direct responsabilă pentru pregătirea și gestionarea activităților, fără a acționa ca intermediar;
 • Experiență relevantă în implementarea inițiativelor la nivel comunitar;
 • Experiență în cooperarea cu autoritățile publice locale;
 • Dovada demonstrată a gestionării unor fonduri cu un buget de dimensiuni similare;
 • Fără antecedente de activități ilegale și neetice (corupție, fraudă);
 • Fără afiliere la vreun partid politic.

Procesul de aplicare:

Propunerea de proiect poate fi depusă în limbile română, engleză sau rusă.

Formularul de aplicare împreună cu anexele menționate mai sus vor fi semnate de către conducătorul organizației solicitante și transmise electronic, atât scanate, cât și în format Word și Excel, la următoarea adresă de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net, specificând la subiectul mesajului: Ref. RASPUNS LA CRIZA REFUGIATILOR - Sprijin imediat.

Toate întrebările legate de acest apel vor fi transmise prin e-mail sau la numărul de telefon +373-60-48-25-76 până pe data de 21/11/2022.

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 23/11/2022, ora 23:59.

2022 new PIN logo for Civic md