Răspuns la criza refugiaților: Cerere de propuneri de proiecte, lansată de People in NeedDespre implementator:

„People in Need” (PIN) este o organizație neguvernamentală cehă, care se bazează pe idealuri precum umanismul, libertatea, egalitatea și solidaritatea. Demnitatea şi libertatea umană sunt considerate valori fundamentale. Cu o experiență de gestionare a proiectelor în mai mult de 50 de țări în ultimii 25 de ani, PIN a devenit una dintre cele mai mari organizații non-profit din Europa Centrală.

Despre această oportunitate de finanțare:

Ca parte a acțiunilor de răspuns ale organizației „People in Need” la criza refugiaților ucraineni în Moldova, PIN depune eforturi pentru a susține consolidarea capacităților operaționale ale OSC-urilor de a oferi asistență imediată şi pe termen mediu refugiaților care fug din Ucraina. Se aşteaptă ca OSC-urile selectate să utilizeze finanțarea pentru a aborda impactul negativ cauzat de strămutare atât asupra refugiaților, cât şi asupra comunității-gazdă din Moldova.

OSC-uri eligibile:

 • OSC-uri active, înregistrate în Republica Moldova şi cu cel puțin un an de activitate
 • OSC-urile sunt deja implicate în eforturile de răspuns la criza refugiaților în Moldova, oferind următoarele servicii:
  • consiliere juridică pentru refugiați
  • cazare sau loc de trai temporar
  • oferirea de produse alimentare şi non-alimentare pentru refugiați
  • asistență psihosocială şi medicală.

Costuri eligibile:

 • Costurile operaționale şi administrative ale OSC-ului, inclusiv cheltuielile de chirie, rechizite de birou, utilități publice şi comunicare
 • Costuri de transport (chirie, combustibil, asigurare auto)
 • Procurarea/închirierea echipamentelor, inclusiv costuri de întreținere şi de operare
 • Procurarea de produse alimentare şi non-alimentare
 • Medicamente sau echipamente medicale
 • Tipărirea materialelor informaționale
 • Comisioane bancare.

Costuri neeligibile:

 • Serviciile consultanților externi
 • Procurarea de software şi echipamente IT mai mari
 • Produse care dăunează mediului
 • Călătorii internaționale.

Bugetul şi durata implementării:

Resurse financiare disponibile pentru propunerile depuse drept răspuns la această cerere de propuneri de proiecte: până la 60 000 euro. Valoarea granturilor variază între 3 000 euro şi 10 000 euro, debursați în baza unui plan financiar convenit pentru o durată de până la 3 luni.

Criterii de evaluare:

Criterii

Nr. maxim de puncte

Capacitatea OSC-ului de a realiza serviciile propuse şi experiență precedentă de prestare a serviciilor similare

40

Relevanța şi impactul asupra beneficiarilor finali

30

Calitatea şi structura logică a acțiunii propuse

20

Cost-eficiență (preț versus aria de acoperire şi impact)

10

Total

100

Actele ce trebuie prezentate:

 • Formularul de solicitare a finanțării (anexa I)
 • Propunere de buget (anexa II).

Procesul de selectare:

Procesul de selectare va consta din următorii paşi:

 • Depunerea documentelor menționate mai sus
 • Evaluarea propunerilor
 • Selectarea propunerilor
 • Dacă propunerea va fi selectată, PIN şi OSC-ul selectat vor conveni asupra unui plan de debursări.

Termen:

Propunerile vor fi acceptate începând din data de 14.03.2022 şi vor fi evaluate în următorul mod:

 • propunerile primite până în data de 21.03.2022, ora 10:00, vor fi evaluate până la 22.03.2022
 • propunerile primite până în data de 28.03.2022, ora 10:00, vor fi evaluate până la 29.03.2022
 • propunerile primite până în data de 31.03.2022, ora 10:00, vor fi evaluate până la 01.04.2022.

Propunerea de proiect urmează a fi depusă la adresa de e-mail: katerina.fuksova@pinf.cz, cu următoarea specificare în câmpul de titlu: „Răspuns la criza refugiaților”. Solicitarea de finanțare poate fi depusă în limba română, rusă sau engleză.

Logo PIN pentru Civic md