Programul anual de granturi pentru organizațiile de tineret - ediția 2022   În scopul susținerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova, Ministerul Educației şi Cercetării lansează Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2022. În cadrul acestuia se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea inițiativelor, programelor şi proiectelor de tineret.

   La concurs pot participa organizațiile necomerciale de tineret din țară care desfășoară proiecte şi programe cu impact pentru tineri, dispun de cofinanțare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituții și donatori locali și internaționali și pot asigura o contribuție proprie de cel puțin 20 la sută din valoarea proiectului.

   Conform regulamentului concursului, vor putea fi depuse proiecte cu un buget maxim de 50 000 de lei pentru proiectele locale, 200 000 de lei pentru proiectele regionale și 300 000 de lei pentru proiectele naționale. Programul de Granturi prevede alocații financiare în sumă totală de 5,4 milioane lei.

   Proiectele înaintate spre finanțare vor avea o durată maximă de implementare de 7 luni şi trebuie să înceapă nu mai devreme de 1 mai și să se finalizeze nu mai târziu de 30 noiembrie 2022.

   Dosarul de participare va fi depus în format electronic la adresa de e-mail:  grant.tineret@mec.gov.md, până la data de 18 martie 2022, ora 17:00.

   Mai multe detalii despre condițiile de participare, procedura de depunere și evaluare a dosarelor, precum și despre modalitatea de încheiere/derulare a contractului de finanțare pot fi consultate accesând link-ul:

https://mecc.gov.md/ro/content/programul-de-granturi-pentru-organizatiile-de-tineret

.