ERIM anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor de suport destinate societății civile pentru călătorii naționale, internaționale sau regionale, pentru a participa la evenimente, schimburi de experiență, conferințe, stagii profesi

ERIM anunță apel de depunere a cererilor în vederea obținerii granturilor de suport destinate societății civile pentru călătorii naționale, internaționale sau regionale, pentru a participa la evenimente, schimburi de experiență, conferințe, stagii profesionale și vizite de studiu la organizații partenere

Despre noi

”Dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM (anterior IREX Europe) și finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să îmbunătățească capacitatea lor operațională și organizațională, inclusiv prin evaluarea organizațională, instruirea internă și oferirea de granturi mici.

Despre oportunitate

Granturile sunt destinate organizațiilor societății civile ale căror angajați/angajate sau voluntari/voluntare își doresc să participe la evenimente, conferințe, stagii profesionale și schimburi de experiență cu alte organizații sau, să desfășoare alte activități care au menirea de a împărtăși abilități, bune practici și cunoștințe noi.

Grantul are menirea de a încuraja activitățile de networking și dezvoltarea capacităților între organizațiile societății civile, să promoveze schimbul de cunoștințe, bune practici și pentru a crește vizibilitatea ONG-urilor în regiune.

Organizația, aplicantul/a va beneficia de un grant de până la €2,000 pentru activitatea sau evenimentul la care urmează să participe.

Exemplele de suport eligibile pot include următoarele, dar nu se limitează doar la cele menționate:

Schimburi/ traininguri/ stagii profesionale în cadrul ONG-urilor din alte țări care lucrează în același sector ca și profilul aplicantei/ului sau organizației (care va include o agendă bine structurată a aptitudinilor și informației împărtășită)/ călătorii pentru a participa la evenimente și conferințe regionale, internaționale pe subiecte ca: drepturile femeilor, drepturile LGBTQ, drepturile omului, mediu, ș.a.

Despre tine:

Procesul de selecție se va baza pe următoarele criterii esențiale:

  • Aplicanta/aplicantul este angajată/angajat, sau este voluntar/voluntară în cadrul unui OSC de minim 2 ani;
  • Să prezinte o idee bine definită a activități care va prezenta o oportunitate importantă de dezvoltare și are o legătura socială sau de mediu corelată cu activitatea OSC-ului sau profilul profesional al aplicantei/aplicantului;
  • Un plan bine stabilit cum abilitățile și informația căpătată în urma activității va fi prezentată/împărtășită cu restul echipei.

Sunt bine venite aplicațiile care vor veni din mediul rural sau care nu au avut până acum posibilitatea să participe la astfel de evenimente, schimburi de experiență.

Aplicanții/aplicantele trebui să expedieze aplicația cu cel puțin o lună înainte de data în care este preconizată plecarea. Preferabil să fie chiar și mai devreme de o lună. Suportul poate fi oferit până la 30 Octombrie, 2022.

Prioritate va fi acordată aplicanților/elor și organizațiilor care nu au primit până acum suport în cadrul acestui proiect.

Cererile parvenite de la organizații politice sau religioase nu vor fi luate in considerare.

Cum să aplici

Cererile vor fi evaluate în bază de rulaj, cu toate acestea, prima runda de cereri pot fi depuse până la data de 15 Decembrie, fusul orar al Republicii Moldova, în Română, Engleză și Rusă, la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo  cu mențiunea ”Grant pentru călătorii” în subiectul e-mailul-ui.

Cererile incomplete sau expediate după data limita, nu vor fi admise.

Toate solicitantele și toți solicitanții vor primi un e-mail cu rezultatele finale ale selecției.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

  • Formularul de aplicare completat care poate fi accesat la acest link EN RO RUS;
  • Certificatul de înregistrare a Organizației;
  • Un document care confirma că aplicantul/a lucrează sau este voluntar/voluntară în cadrul OSC-ului;

Formularul de cerere trebuie să fie descărcat în computerul dvs. pentru a-l putea edita. Nu este posibilă completarea formularului online, formularul trebuie să fie atașat în email cu toate celelalte acte confirmative necesare.

Întrebări și clarificări

Pentru mai multe detalii sau întrebări cu privire la acest grant, solicitările pot fi adresate prin e-mail cu cel puțin 10 zile înainte până la expirarea termenului de depunere a dosarului la următoare adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo cu mențiunea ”Grant pentru călătorii- întrebări” în subiectul e-mailul-ui.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă