Fundația Est-Europeană anunță lansarea Programului de granturi pentru susținerea fondurilor de antreprenoriat pentru tineri, inclusiv unul în GăgăuziaArticol adaugat de: Fundația Est-Europeană

Context
În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul are scopul de a contribui la incluziunea și abilitarea tinerilor NEET (care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă) prin implicarea activă a societății civile. Proiectul este orientat spre o abordare tridimensională: advocacy pentru politici publice mai incluzive; implicarea OSC-urilor în elaborarea și implementarea serviciilor incluzive concentrate pe tinerii și tinerele NEET; implicarea activă a OSC-urilor în elaborarea și implementarea măsurilor pozitive orientate spre cei mai vulnerabili tineri NEET.

Scopul și prioritățile programului de granturi
Scopul acestui program de granturi este de a susține activitatea de angajare și de dezvoltare a afacerilor  tinerilor NEET. În regiunea din stânga Nistrului, fondul de antreprenoriat pentru tineri va fi administrat de partenerul de proiect - Agenția pentru Dezvoltarea Regională din stânga Nistrului (ARD). OSC-urile din alte patru regiuni ale țării (Sud, Găgăuzia, Nord și Centru) pot să depună propuneri de proiect în cadrul acestui concurs.

Anexe:
1. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
2. Formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene.

Anexele pot fi descărcate aici: Fundația Est-Europeană anunță lansarea Programului de granturi pentru susținerea fondurilor de antreprenoriat pentru tineri, inclusiv unul în Găgăuzia | Fundaţia Est-Europeană (eef.md)

Activități eligibile în cadrul acestui program de granturi

- Să sprijine ideile antreprenoriale ale tinerilor/tinerelor din categoria NEET;
- Să demonstreze capacitatea de a lucra cu femei și bărbați tineri din categoria NEET;
- Să fie inovatoare, să exploreze soluții digitale;
- Să demonstreze capacitatea de strângere a resurselor financiare pentru susținerea tinerilor antreprenori.
- Să demonstreze capacitatea de strângere de fonduri pentru implementarea programelor de tineret.

După identificarea organizațiilor partenere pentru fondurile de antreprenoriat pentru tineri (ARD și alte patru OSC-uri selectate într-un proces competitiv), FEE le va oferi instrumentele necesare pentru administrarea fondurilor de antreprenoriat pentru tineri. Astfel de instrumente includ oferirea ghidului de proceduri; instrucțiuni  privind formarea tinerilor. Fiecare fond de antreprenoriat pentru tineret va fi îndrumat de FEE pentru a desfășura următoarele activități:
- Identificarea tinerilor NEET din regiune și a nevoilor acestora;
- Desfășurarea de ședințe de informare;
- Organizarea de cursuri de antreprenoriat online și offline pentru tinerii NEET;
- Furnizarea de consultări online și offline pentru tinerii NEET din regiune;
- Asistarea tinerilor NEET în dezvoltarea ideilor de afaceri;
- Organizarea de concursuri pentru sprijinirea ideilor de antreprenoriat pentru tineri;
- Coordonarea procesului de evaluare a Panelurilor independente de experți pentru a identifica cel puțin 10 idei de antreprenoriat de succes;
- Administrarea resurselor pentru a sprijini ideile de antreprenoriat selectate (până la 2000 EUR fiecare).

Bugetul
Bugetul proiectului trebuie să fie prezentat în Euro. Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile şi o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să fie realistic şi să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.
Bugetul unui grant nu poate depăși 40.000 Euro. Vor fi acordate maximum 4 granturi.

Solicitanți eligibili
Sunt eligibile de a participa în cadrul acestui concurs de granturi organizațiile necomerciale, apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea democrației şi/sau drepturilor omului, în special ale tinerilor. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizația solicitantă şi alte organizații neguvernamentale, precum și alți actori din societate interesați de promovarea incluziunii tinerilor. Solicitanții trebuie să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.
În regiunea din stânga Nistrului, fondul de antreprenoriat pentru tineri va fi administrat de partenerul de proiect - Agenția pentru Dezvoltarea Regională din stânga Nistrului (ARD). OSC-urile din alte patru regiuni ale țării (Sud, Găgăuzia, Nord și Centru) pot să depune propuneri de proiect în cadrul acestui concurs.

Criteriile de selecție a propunerilor

1) Numărul estimativ al inițiativelor de afaceri care vor fi susținute financiar de către Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri;
2) Numărul estimativ al tinerilor din categoria NEET implicați în activitățile proiectului, inclusiv ca angajați, antreprenori, etc.;
3) Numărul de actori implicați în proiect;
4) Numărul grupurilor vulnerabile care și-au îmbunătățit mediul de trai (au fost integrate pe piața muncii sau au beneficiat de alte oportunități de incluziune) datorită sprijinului proiectului.

Calitative
1) Originalitatea și inovația propunerii;
2) Sustenabilitatea acțiunii;
3) Relevanța activității în contextul scopului concursului de granturi;
4) Capacitatea de a spori gradul de conștientizare a cetățenilor cu privire la problemele abordate;
5) Capacitatea de a dezvolta relații multilaterale durabile implicând cetățeni, ONG-uri, actorii locali, prestatorii de servicii, sindicate, patronate, angajatori etc.;
6) Capacitatea de a dezvolta o platformă de dialog și advocacy între părțile interesate relevante din sectorul public, societate civilă, business, media, etc.;
7) Capacitatea de a colecta surse financiare adiționale pentru implementarea proiectului;
8) Capacitatea de a ajunge la cei mai vulnerabili femei și bărbați din categoria NEET;
9) Capacitatea de administrare a resurselor financiare.

Durata proiectelor și utilizarea fondurilor
Durata maximă a  proiectului nu va depăși 18 luni. Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.

Bugetul va fi elaborat și prezentat în Euro, respectând modelul anexat la prezentul Anunț și Termenii de referință ai Concursului.

Prezentarea propunerilor de proiect
Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:
1. Formularul standard de aplicare al Fundației Est-Europene. În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
2. Bugetul total solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene;
3. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizației;
4. Alte materiale pe care le considerați relevante (dovezi ale activității organizației - buletine, ziare, pliante, articole, etc.).

Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor:

Întrebările privind acest concurs se acceptă la info@eef.md, cu subiectul „Întrebare concurs de granturi fonduri antreprenoriat NEET” până la data de 2 noiembrie 2021.

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi fonduri antreprenoriat NEET”, pot fi transmise prin e-mail la adresa //concurs@eef.md/">concurs@eef.md  sau depuse personal la adresa: Fundația Est-Europeană, strada "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova.

Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 18 noiembrie 2021.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

telegram