Termen extins: Program de granturi mici destinat ONG-urilor participante la programul de instruire în domeniul de analiză a politicilor și advocacy în cadrul programului NEET

Context

În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul are scopul de a contribui la incluziunea și abilitarea tinerilor NEET (care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă) prin implicarea activă a societății civile. Proiectul este orientat spre o abordare tridimensională: advocacy pentru politici publice mai incluzive; implicarea OSC-urilor în elaborarea și implementarea serviciilor incluzive concentrate pe tinerii și tinerele NEET; implicarea activă a OSC-urilor în elaborarea și implementarea măsurilor pozitive orientate spre cei mai vulnerabili tineri NEET.

Scopul și prioritățile programului de granturi

Programul are scopul de a facilita implementarea agendei de advocacy a Consiliul Național al Tineretului din Moldova și pentru elaborarea și implementarea planurilor de advocacy, cartografierea și analiza documentelor strategice naționale și locale și a politicilor care vizează reducerea ratei de tineret NEET.

Vor fi acordate 10 granturi pentru organizațiile necomerciale,  care vor efectua analiza politicilor și vor face advocacy din perspectiva incluziunii femeilor și bărbaților NEET.

Fișierele pot fi descărcate aici: https://www.eef.md/index.php?pag=news&id=1025&rid=1620&l=ro

Termenii de Referință;
Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
Formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene


Activități eligibile în cadrul acestui program de granturi

  • facilitarea aplicării Agendei comune de advocacy pentru incluziunea NEET;
  • cartografierea regiunii în care activează solicitantul privind situația tinerilor NEET;
  • cartografierea politicilor publice în curs de elaborare la nivel național sau local și identificarea politicilor care vizează NEET;
  • analiza politicilor publice naționale sau locale selectate din perspectiva incluziunii tinerilor NEET;
  • împuternicirea tinerilor NEET să-și articuleze nevoile specifice;
  • angajarea în dialogul politic pentru incluziunea tinerilor NEET;
  • îmbunătățirea politicilor publice naționale și/sau locale din perspectiva incluziunii tinerilor NEET.

Bugetul

Bugetul proiectului trebuie să fie prezentat în Euro. Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile şi o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să fie realistic şi să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect.

Bugetul unui grant nu poate depăși 4200 Euro. Vor fi acordate maximum 10 granturi.

Solicitanți eligibili
Sunt eligibile de a participa în cadrul acestui concurs de granturi organizațiile necomerciale, apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care sunt active în promovarea democrației şi/sau drepturilor omului, în special ale tinerilor. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizația solicitantă şi alte organizaţii neguvernamentale, precum şi alţi actori din societate interesaţi în promovarea incluziunii tinerilor. Solicitanții trebuie să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.

La acest concurs de granturi pot participa atât membrii CNTM, cât și organizațiile care au participat la programul de instruire în domeniul de analiză a politicilor și advocacy.

Prezentarea propunerilor de proiect
Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

1. Formularul standard de aplicare al Fundației Est-Europene. În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
2. Bugetul total solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene;
3. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizației;
4. Alte materiale pe care le consideraţi relevante (dovezi ale activităţii organizaţiei - buletine, ziare, pliante, articole, etc.).

Adresa, informaţia de contact şi depunerea propunerilor:

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi politici tineret NEET”, pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau depuse personal la adresa: Fundația Est-Europeană, strada "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova.

Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 24 septembrie 2021.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.

Author: Natalia Barbu

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă