Sesiune de informare despre procedurile de achiziție ale PNUD Moldova / Информационная сессия о процедурах закупок ПРООН в МолдовеIntroduceti descrierea imaginii

 

Dragi prestatori de servicii,

Vă invităm la o sesiune de informare despre procedurile de achiziție ale PNUD Moldova. Veți cunoaște mai bine domeniile de activitate ale PNUD și oportunitățile existente de business.

Veți afla din prima sursă despre:
- Principiile de procurare de care se ghidează PNUD
- Metodele de procurare
- Platformele pe care sunt publicate anunțurile de achiziții
- Procesul de evaluare a ofertelor
- Contestația ofertantului
- Acordarea contractului
- Anunțarea rezultatelor

Totodată, specialiști în achiziții ai PNUD vor explica modalitatea de înregistrare în sistemul informatic Quantum și plasarea ofertei, răspunsurile la întrebări/clarificări, acceptarea ofertei ș.a.

Pentru a participa la eveniment, e nevoie să vă înregistrați prealabil la: https://forms.gle/hFmKwyvXAMPzVvGC7

PNUD Moldova Vă așteaptă la sesiunea de informare!

****************************************************

Уважаемые поставщики услуг,
Приглашаем вас на информационную сессию о процедурах закупок ПРООН в Молдове. Вы познакомитесь со сферами деятельности ПРООН и существующими бизнес-возможностями.

Из первых источников вы узнаете о:
- Принципах закупок, которыми руководствуется ПРООН
- Методах закупок: микрозакупки, запрос предложений, приглашение к участию в тендере, запрос предложений
- Платформах, на которых публикуются объявления о тендерах
- Процессе оценки предложении
- Апелляции участника торгов
- Заключении контракта
- Объявлении результатов

При этом специалисты по закупкам ПРООН объяснят, как зарегистрироваться в информационной системе Quantum и разместить предложение, ответить на вопросы/уточнения, принять предложение и т.д.

Для участия в мероприятии необходимо заранее зарегистрироваться по адресу: https://forms.gle/hFmKwyvXAMPzVvGC7

ПРООН Молдова ждет Вас на Информационной сессии! 

Chisinau, Moldova