A fost prezentată Foaia de parcurs pentru incluziunea socio-economică a supraviețuitoarelor violenței în familie. Află care sunt obiectivele documentului

În Republica Moldova, conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică pentru anul 2021, în urma infracțiunilor violenței în familie înregistrate au suferit 648 persoane, iar circa 68,2% din victime au fost femei. Aceeași sursă prezintă faptul că rata de ocupare în rândul femeilor din Republica Moldova este mai mică decât cea a bărbaților. Foaia de parcurs pentru incluziunea socio-economică a femeilor supraviețuitoare ale violenței în familie, precum și co-crearea unui Mecanism Local de Referire a acestor femei au fost principalele subiecte discutate la ședința de lucru a Grupurilor Locale de Experți din Ungheni și Cahul. Evenimentul a avut loc pe 4 iulie, online și a întrunit peste 50 de experți din Ungheni și Cahul: reprezentanți ai administrației publice locale, Direcțiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei, instituțiilor de învățământ profesional tehnic, experți naționali în domeniul social și economic, facilitatoarele Cluburilor pentru Femei, agenți outreach, coachi, consilieri de ocupare, parteneri de dezvoltare.
Laura Grecu, manageră de program, UN Women Moldova: „Femeile victime și femeile supraviețuitoare ale violenței în familie constituie o categorie a populației care necesită ajutor din partea societății civile, a organizațiilor, precum și din partea statului pentru a se integra economic. Ne dorim ca aceste femei să fie integrate pe piața forței de muncă și să fie abilitate economic, pentru că ne dăm seama că abilitarea oricărei femei este cheia spre succesul profesional și personal al acesteia.” 
Nicolae Dunas, președintele raionului Cahul: „Inițiativele puse în discuție la ședința de astăzi sunt extrem de oportune pentru societatea noastră. Ne dorim ca aceste inițiative să se realizeze nu doar pe hârtie, dar și în realitate, astfel încât societatea să simtă și să aprecieze eforturile noastre comune. Apreciez mult dorința de participare și afirmare a femeilor în administrația publică. Sper că realizarea obiectivelor pe care ni le propunem va contribui considerabil la abilitarea socio-economică a cât mai multe femei.” 
În cadrul evenimentului a fost prezentată Foaia de parcurs pentru incluziunea socio-economică a supraviețuitoarelor violenței în familie și identificate obiectivele și direcțiile de activitate ulterioare în vederea abilitării acestora. Documentul prevede următoarele obiective specifice: 

  • Îmbunătățirea de politici și a cadrului de reglementare la nivel local pentru incluziunea socio-economică a femeilor victime ale violenței/supraviețuitoare ale violenței în familie, inclusiv prin crearea unei platforme unice de consultări pe problemele incluziunii socio-economice;
  • Crearea cadrului instituțional pentru aplicarea Mecanismului Local de Referire pentru incluziunea socio-economică a femeilor victime/supraviețuitoare ale violenței în familie și a tinerilor/tinerelor NEET și instituirea Centrului de incluziune socio-economică a acestora  
  • Dezvoltare personală pentru victimele/supraviețuitoare violenței în familie, prin oferirea consilierii psihologice, coaching vocațional și coordonarea informațiilor prezentate la  Cluburile pentru Femei;
  • Dezvoltare profesională pentru angajare si  autoangajare a acestor femei prin consiliere în carieră, formare profesională, sprijin la angajare, sprijin la inițierea unei activități generatoare de venit etc.
  • Abilitare antreprenorială a femeilor, prin consiliere în domeniul antreprenorial, sprijin pentru dezvoltarea afacerii, sprijin în accesarea programelor de finanțare etc.

Daniela Dîrzu, asistenta proiectului „Abilitarea Femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”: „Procesul de incluziune socio-economică după o experiență de violență include nu doar plasarea într-un mediu sigur și durabil, dar și acces la oportunități de dezvoltare personală, socială și economică, acces la un nivel de trai decent. Acest obiectiv poate fi realizat prin cooperare multisectorială, crearea unui cadru de interacțiune instituționalizat la nivel local, crearea unei platforme unice de consultări, precum și includerea unor măsuri specifice de abilitare socio-economică a femeilor în strategia de dezvoltare socio-economică a raioanelor Ungheni și Cahul.” 
Acțiunile prezentate în Foaia de Parcurs urmează a fi implementate până în anul 2026 de către Asociația Obștească „Făclia”, în parteneriat Consiliul raional Ungheni, Consiliul Raional Cahul, Direcțiile pentru Ocuparea Forței de Muncă Ungheni și Cahul și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Implementarea obiectivelor descrise în document  va contribui la crearea unui cadru de interacțiune instituționalizat la nivel local, incluziunea socio-economică a femeilor/victimelor violenței și abilitarea antreprenorială a acestora. 
Angela Ciocîrlan, managera proiectului „Abilitarea femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”: „Abilitarea și independența economică a femeilor sunt condiții de bază pentru asigurarea egalității de gen și pentru dezvoltarea unor societăți echitabile și durabile. Angajarea, încadrarea în câmpul muncii a femeilor supraviețuitoare ale violenței în familie este obiectivul de bază al proiectului „Abilitarea Femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”. Acest obiectiv poate fi realizat doar prin cooperare intersectorială, prin stabilirea și clarificarea rolurilor și responsabilităților autorităților publice vizate și a partenerilor în acest proces. În acest context am elaborat Mecanismul Local de Referire care reprezintă un local de asistență și suport pe întreg traseul de integrare socio-profesională. Documentul este în proces de consultare și adaptare, iar ulterior va fi recunoscut de către APL-II.”
Ședința Grupurilor Locale de Experți din Ungheni și Cahul a avut loc în cadrul proiectului „Abilitarea Femeilor pentru Muncă Decentă și Viață Decentă”, implementat de Asociația Obștească „Făclia”, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women Moldova din cadrul proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women, în parteneriat cu UNICEF Moldova.