[Sesiune de informare] Legea cu privire la organizațiile necomerciale: ajustarea statutelor conform noilor prevederi

Centrul CONTACT și Consiliul ONG, cu suportul financiar al Suediei, invită organizațiile societății civile la o sesiune de informare despre condițiile prevăzute de noua lege cu privire la organizațiile necomerciale. Evenimentul va avea lor vineri, 03 iunie, ora 14:00-16:00, pe platforma ZOOM.

Conform art. 28 din Legea nr.86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a legii (până la data de 27.08.2022), organizațiile necomerciale înregistrate până la intrarea în vigoare a acesteia (până la 27.08.2020, în baza Legii 837/1996 (abrogate în prezent), trebuie să asigure ca persoanele care fac parte din organele lor de conducere și de control să întrunească condițiile prevăzute de noua lege și să-și aducă statutele în concordanță cu prevederile legale.

Cerințe specifice:

  1. Asociația trebuie să se asigure că are un administrator (director executiv, director) care nu este membru al organului de conducere (consiliului de administrare, comitetului director etc.);
  2. Asociația trebuie să informeze organul de înregistrare de stat (Agenția Servicii Publice, centrele multifuncționale din teritoriu) despre ultimele modificări ale statutului, schimbarea adresei electronice, schimbarea sediului, schimbarea componenței organelor de conducere și de control;
  3. În cazul în care dispune de certificat de utilitate publică sau este beneficiar al desemnării procentuale, trebuie să publice raportul despre activitate. În cazul în care nu întrunește această condiție, trebuie să genereze raportul pentru a-l prezenta oricărei persoane interesate. Dacă organizația necomercială nu publică raportul anual de activitate, aceasta va transmite, în termen de cel mult o lună, o copie a raportului oricărui solicitant (art. 7 (3) din Lg. 86 din 11.06.20).

Conform art.28 alin.(1) din Legea 86/2020 în privința organizațiilor necomerciale care nu vor efectua modificările necesare în termenul indicat, până la data de 27.08.2022, se va iniția procedura de lichidare forțată.

În acest sens, Centrul CONTACT, în parteneriat cu Consiliul ONG, invită organizațiile societății civile să participe la o sesiune de informare în care vor fi oferite mai multe informații despre:

  • Particularitățile Legii nr. 86/2020 la definirea organizațiilor necomerciale;
  • Particularități pentru diferite tipuri de organizații necomerciale;
  • Cerințe legale obligatorii referitor la structura organizației;
  • Atribuțiile organelor de conducere, executive și de control;
  • Rigori de transparență și alte elemente obligatorii ale actului de constituire;
  • Setul de acte necesar și conținutul acestora;
  • Termenul de prezentare etc.

Pentru a participa la sesiunea de informare, înregistrați-vă aici