CIVIL MATCH: găsiți parteneri internaționali pentru a implementa proiecte cu impact transfrontalier - Поиск международных партнеров для организаций гражданского общества

Distribuie prietenilor:


(Текст объявления на русском языке расположен ниже)

Apel către actorii societății civile, cu scopul de a găsi parteneri internaționali și respectiv pentru a scala impactul

Civil Match este o rețea online dedicată cooperării transfrontaliere pentru agenții de schimbare din 10 țări: Germania, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova (Programul de Parteneriat Estic), atât și Franța, Polonia și Rusia.

Actorii societății civile sunt invitați să participe la un program în două etape:

 • Civil Match (24-26 iulie 2020) - relaționare intensă de 2,5 zile, pentru a găsi parteneri și a implementa proiecte cu impact transfrontalier;
 • Civil Match Forum (21-24 septembrie 2020) - 4 zile, o oportunitate de a obține fonduri pentru proiectele transfrontaliere.

Cele patru subiecte principale ale proiectului Civil Match și următorul Forum sunt: pluralismul și mass-media, cultura și tineretul, măsurile de formare educațională și soluționarea conflictelor.

Fundațiile, asociațiile de presă, tineretul, instituțiile profesioniștilor din învățământul superior și cultura și alte organizații nonguvernamentale se vor conecta și vor lucra online, dând dovadă că o colaborare eficientă ar putea fi stabilită chiar și în perioada în care frontierele sunt închise.

Scopul organizării Civil Match, este de a crea un mediu de viață activ care să promoveze cooperarea, să incubeze idei, să sprijine dezvoltarea de noi proiecte interesante și să se concentreze pe parteneriate internaționale eficiente pentru organizațiile societății civile.

Сivil Match este organizat pentru a spori coeziunea socială și instituirea structurilor societății civile, pentru a promova principiile unui ordin fundamental liber, democratic și pluralist, favorizând astfel coexistența pașnică între națiunile din Europa.

Civil Match este o oportunitate excelentă de a găsi unul sau mai mulți parteneri din alte țări care participă la Forumul Civil Match, să obțină sprijin pentru dezvoltarea comună a ideilor de proiect și să solicite fonduri de la Oficiul Federal German pentru Afaceri Externe (FFO).

Categoriile de Civil Match:

 • Consolidarea pluralismului - stabilirea și promovarea pluralismului de informații, opinie și mass-media (pluralism și media)
 • Promovarea discuției despre valori - consolidarea valorilor prin dialogul societății civile și prin măsuri culturale (cultură și tineret)
 • Deschiderea de perspective pentru viitor - pregătire academică, profesională și socio-politică atât și măsuri de formare ulterioară (Măsuri de formare educațională)
 • Promovarea dialogului și a înțelegerii - reconstruirea încrederii pierdute ca urmare a conflictelor teritoriale (Rezolvarea conflictelor)

Pe perioada petrecerii Civil Match, actorii societății civile regionale vor avea șansa de a câștiga un premiu de cooperare în valoare de 1000 de euro la fiecare categorie. Vor avea oportunitatea de a genera proiecte transfrontaliere ale societății civile pentru Forumul Civil Match și să solicite fonduri în cadrul programul FFO. În afară de premiile câștigate, toți participanții vor beneficia de alte oportunități:

 • Să aibă o întrevedere cu colegii din alte 10 țări pentru a discuta provocările civile la nivel global și local.
 • Să-și găsească parteneri cu care ar putea colabora în cadrul proiectelor internaționale
 • Să facă cunoștință cu istoriile de succes a proiectelor transfrontaliere și comunicarea transculturală eficientă.
 • Să creeze parteneriate internaționale pe termen lung, bazate pe încredere și prietenie.
 • Să comunice cu organizațiile donatoare și să studieze cele mai recente actualizări cu privire la cererile de subvenții pentru proiecte civile transfrontaliere.
 • Să-și sporească șansele de a participa la Forumul Civil Match și să obțină finanțarea pentru implementarea proiectelor cu impact transfrontalier de la Oficiul Federal German de Afaceri Externe Externe.

Civil Match este un program inițiat de Goethe-Institut Ukraine. Este un proiect de cooperare între Goethe-Institut, Insha Osvita, WECHANGE și Rețeaua din Estul Europei pentru Educația Cetățeniei. Finanțat de Oficiul Federal de Afaceri Externe al Germaniei.

Pentru a vă alătura sesiunilor de networking și “matchmaking” interactiv unde vor participa actorii ai societății civile din 10 țări, completați formularul.

Termen limită: 22 iulie 2020

Puteți aplica pentru Civil Match Forum după participarea la Civil Match.

Contacte:

Kateryna Kovalchuk

Kateryna.kovalchuk@goethe.de
civil-match.online

Civil Match key visual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RU)

Civil Match: приглашаем организации гражданского общества найти партнеров из 10 стран и масштабировать свое влияние

Civil Match – это онлайн-нетворкинг, посвященный международному сотрудничеству для агентов изменений в 10 странах: Германия, Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова (Программа Восточного Партнерства), а также Франция, Польша и Россия.

Организации гражданского общества приглашаются в программу, которая будет проходить в два этапа:

 • Civil Match 24-26 июля 2020 – интенсивный нетворкинг для поиска партнеров и реализации международных проектов (продолжительностью 2,5 дня);
 • Civil Match Forum 21-24 сентября 2020 – ивент и возможность получить средства на международные проекты (продолжительностью 4 дня).

Четыре основные темы Civil Match и последующего Civil Match Forum: плюрализм и медиа, культура и молодежь, образование и разрешение конфликтов.

Фонды, средства массовой информации, молодежные ассоциации, учреждения высшего образования и культуры, а также другие неправительственные организации будут включаться и работать в режиме онлайн, подтверждая, что эффективное сотрудничество может быть установлено ​​даже во времена закрытых границ.

Цель Civil Match – создать активную живую среду для содействия сотрудничества, инкубации идей, поддержки развития новых интересных проектов, а также сосредоточения внимания на эффективных международных партнерствах для организаций гражданского общества.

Civil Match организован для усиления социальной сплоченности и успешного становления игроков гражданского общества. Civil Match продвигает принципы принципиально свободного, демократического и плюралистического порядка, способствуя мирному сосуществованию между странами Европы.

Civil Match – это прекрасная возможность найти одного или нескольких партнеров из других стран для участия в Civil Match Forum, получить поддержку для совместной разработки идей проектов и подать заявку на средства Федерального министерства иностранных дел Германии (FFO).

Категории Civil Match:

Усиление плюрализма – установление и содействие плюрализма информации, мысли и средств массовой информации (плюрализм и медиа)

Содействие обсуждению ценностей – укрепление ценностей с помощью диалога гражданского общества и культурных мероприятий (культура и молодежь)

Открытие перспектив на будущее – академическая, профессиональная и социально-политическая подготовка и меры по дальнейшему обучению (мероприятия по учебной подготовке)

Содействие диалогу и взаимопониманию – восстановление доверия, утраченного в результате территориальных конфликтов (решение конфликтов).

Во время Civil Match организации из разных стран имеют шанс выиграть приз в 1000 евро на сотрудничество (в каждой из категорий), создать международные проекты гражданского общества для Civil Match Forum и подать заявку на программу FFO.

Все участники Civil Match также имею возможность:

 • Встретиться онлайн с коллегами из 10 стран, чтобы обсудить вызовы в глобальном и локальном масштабах.
 • Найти партнеров для международных проектов и увеличить свои шансы на участие в Civil Match Forum в сентябре 2020 года.
 • Ознакомиться с историями успеха международных проектов и эффективной межкультурной коммуникации.
 • Построить долгосрочные международные партнерства на основе доверия и дружбы.
 • Пообщаться с организациями-донорами и изучить последние обновления в правилах заявок на получение грантов для международных проектов.

Civil Match – программа, инициированная Гете-Институтом в Украине. Это проект сотрудничества между Гете-Институтом, Инша Освита, WECHANGE и Федеральным агентством по гражданскому образованию Германии. Она финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии.

Чтобы подать заявку на участие Civil Match и получить более подробную информацию, заполните Форму.

Дедлайн: 22 июля 2020

Подать заявку на Civil Match Forum можно будет после Civil Match.

Контакты:

Kатерина Kовальчук

Kateryna.kovalchuk@goethe.de
civil-match.online

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet