Apel pentru identificarea partenerilor pentru dotarea de Spații prietenoase pentru copii (SPC) Terre des hommes Moldova anunță lansarea unui apel deschis pentru dotarea de Spații prietenoase pentru copii (SPC) în cadrul Programului de suport familiilor cu copii, afectate de criza din Ucraina.  

Terre des hommes Moldova (în continuare Tdh Moldova) activează începând cu anul 2004. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii si tinerii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc.  

În contextul actual, al războiului din Ucraina, multe familii cu copii s-au refugiat pe teritoriul Republicii Moldova. Tdh Moldova, împreună cu partenerii săi este activ implicată, din martie 2022, în acțiuni de răspuns la multiplele necesități ale acestor familii, cât și a celor din Republica Moldova, care au fost afectate de războiul din țara vecină. Luând în considerare acest fapt, mai multe SPC au fost create sau urmează a fi create, cu scopul acordării de suport copiilor, tinerilor și părinților sosiți, din Ucraina alături de copiii din comunitatea gazdă.  

Tdh Moldova este în căutare de parteneri deschiși să găzduiască 10 SPC noi, care vor realiza activități psihosociale pentru copii și adolescenți și vor contribui la fortificarea stării de bine și a rezilienței copiilor de refugiați, precum și a celor din familiile vulnerabile din comunitatea gazdă.  

Ce sunt Spațiile prietenoase pentru copii? 

Scopul funcționării Spațiilor prietenoase pentru copiii este de a fortifica reziliența și bunăstarea copiilor și tinerilor prin activități structurate, desfășurate într-un mediu sigur, prietenos și stimulativ pentru copii, care corespund nevoilor acestora.  

Obiectivele funcționării Spațiilor prietenoase pentru copiii sunt:

 • mobilizarea comunității în jurul protecției și bunăstării tuturor copiilor, inclusiv a copiilor extrem de vulnerabili;
 • să ofere oportunități de socializare și integrare pentru copiii refugiați în rândul semenilor din Republica Moldova;
 • să dobândească abilități relevante și să primească sprijin social;
 • să ofere sprijin intersectorial pentru toți copiii în realizarea drepturilor acestora. 

Beneficiari ai Spațiilor prietenoase pentru copiii, sunt copiii și tinerii refugiați și din comunitatea gazdă, indiferent de religie, stare socială, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani (după caz, și părinții acestora).  

Cerințe: 

 • Un spațiu/încăpere de cel puțin 40 m2, bine iluminat și încălzit (în perioada rece a anului) și cu acces la blocul sanitar.  
 • Spațiu situat în cadrul unei instituții publice: instituție de învățământ, casă de cultură, bibliotecă, centru de zi sau de plasament temporar, centru de tineret, centru comunitar etc., cu acces liber pentru toți copiii din comunitate.  
 • Posibilitate de a amenaja spațiul pentru a desfășura activități pentru copii de diferite vârste.  
 • Stabilirea si respectarea unui program de lucru constant al Spațiului, potrivit pentru potențialii beneficiari. 
 • Identificarea unui coordonator de Spațiu, care va coordona activitatea acestuia și va organiza activități psiho-sociale pentru copii. 
 • Prezența în zonă a unui număr considerabil de copii de vârsta potrivită, inclusiv copii refugiați. 
 • Încadrarea în activitățile desfășurate în Spațiu a unui număr cât mai mare de copii (inclusiv refugiați) pe durata perioadei de implementare a proiectului.  

Instituțiile interesate și deschise pentru instituirea a astfel de Spații prietenoase pentru copii este necesar să completeze Formularul de aplicare până pe 17 martie 2024 cel târziu.   

Aplicanții preselectați vor fi vizitați pentru selecția finală.  

Persoană de contact pentru întrebări și detalii suplimentare: Tatiana Zaloj, tatiana.zaloj@tdh.ch