AO Asociatia de Educatie Civica contracteaza servicii de transportAO Asociatia de Educatie Civica contracteaza servicii de transport

TERMENI DE REFERINȚĂ

Context: AO Asociația de Educație Civică “Viitorul Începe Azi” intenționează să contracteze servicii de transport/ locațiune transport pentru realizarea activităților în cadrul Proiectului „APT – Antreprenoriat Pentru Tinerii din raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni”, finanțat de Uniunea Europeană.   

 

Locația:                     Republica Moldova, localitățile raioanelor Ungheni, Călărași și Nisporeni, mun. Bălți și mun. Chișinău.

Proiectul de referință:         Proiectul „Abilitarea antreprenoriatului tinerilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană.

Tip de contract:        Contract servicii transport/contract servicii locațiune transport.

Data începerii:          Februarie 2024.

Durata contractului:    Februarie 2024 – Octombrie 2025.

  1. Descrierea/Scopul sarcinilor de lucru

Compania/persoana fizică selectată va avea responsabilitatea de a oferi servicii de locațiune transport în localitățile sus-menționate.

  1. Oferta propusă va conține:
  • 1.În cazul companiilor de transport, persoane juridice:

2.1.1 Datele generale ale Ofertantului, precum denumirea companiei, numele și prenumele reprezentantului legal, număr de telefon de contact, adresa de e-mail și alte informații relevante despre Ofertant;

2.1.2.Certificatul de înregistrare a companiei sau Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;

2.1.3. Prezentarea detaliată a mijlocului/mijloacelor de transport propuse pentru prestarea serviciilor de locațiune, inclusiv fotografii recente și relevante;

2.1.4.Oferta financiară, cu indicarea prețului în MDL pentru 1 km

2.2. În cazul persoanelor fizice:

2.2.1. Copia buletinului de identitate a posesorului autoturismului;

2.2.2. Certificat de înregistrare a autoturismului;

2.2.3.Date de contact ale posesorului;

2.2.4. Prezentarea detaliată a mijlocului de transport oferit pentru prestarea serviciilor de locațiune, inclusiv fotografii recente și relevante;

2.2.5. Oferta financiară, cu indicarea prețului în MDL pentru 1 km., care va include toate cheltuielile adiacente (cheltuieli de combustibil, reparații, uzură și asigurare auto).

3. Graficul deplasărilor și condițiile de realizare

3.1. Graficul deplasărilor va fi elaborat de solicitantul serviciilor în colaborare cu prestatorul. Activitatea se va desfășura în baza unui contract de prestări servicii transport/servicii de locațiune semnat de ambele părți.

4. Criterii de selecție:

4.1. Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova sau cetățean al Republicii Moldova, în cazul persoanelor fizice;

4.2. Experiență profesională relevantă, în cazul persoanelor juridice;

4.3. Cel mai bun raport preț-calitate.

5. Procedura de aplicare

Ofertanții vor expedia/depune prin e-mail/format fizic ofertele conform prevederilor p. 2.1. (persoane juridice) sau p. 2.2.(persoane fizice) ale prezentului document la adresa de e-mail aec.contact.aec@gmail.com cu mențiunea Servicii de transport sau la adresa: mun. Ungheni, str. George Meniuc 8, Centrul CREDO.

Persoană de contact: Constantin Stratulat, 069330178

Termen de aplicare: 16.02.2024.