La Ungheni s-a desfășurat Forumul regional „Violența în familie: abordări, probleme, soluții și perspective”În ziua de 21 decembrie 2022 la Ungheni s-a desfășurat Forumul regional „Violența în familie: abordări, probleme, soluții și perspective”.

Evenimentul este parte a Proiectului „Consolidarea acțiunii de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, implementat de AO Artemida din or. Drochia în parteneriat cu AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” din mun. Ungheni și AO „Clubul Vreau să Știu” din mun. Cahul și este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de UN Women Moldova și UNICEF.

Participanții la Forum, prin discursurile lor au menționat despre actualitatea subiectului, dimensiunea  fenomenului violenței la nivel național  și local, impactul lui asupra vieții oamenilor și măsurile de diminuare a acestuia.

Prezentă la eveniment, Dna Laura Grecu, manageră Program EVA, UN Women Moldova a menționat despre amploarea fenomenului violenței, abordarea și prejudecățile, care există în societate și  acțiuni de întreprins pentru eradicarea/diminuarea impactului violenței asupra familiei, femeilor și copiilor.

“Este binevenit acest Forum la Ungheni,  dat fiind faptul că asemenea activități se desfășoară în tot mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Tratez desfășurarea acestor activități ca o conștientizare  din partea societății a ceea ce înseamnă violență!”, a menționat Dna Laura Grecu.

„Este o activitate, care vine să unească toate eforturile tuturor instituțiilor de stat, dar și a organizațiilor societății civile, care au tangență cu prevenirea, identificarea și protecția persoanelor victime și potențiale victime ale violenței. Sunt sigur că acest Forum ne va face mai responsabili pentru elucidarea și tratarea cazurilor de violență, mai uniți pentru a depista cazurile cât mai operativ și mai puternici, aducându-ne aportul la crearea unei societăți fără violență”, a menționat la deschiderea Forumului Constantin Stratulat, președinte  AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” (AEC) din mun. Ungheni.

„Acest Forum este unul binevenit! Fenomenul violenței ia amploare, acolo unde nu se intervine! Salvarea unei vieți, deja este o victorie pentru noi, acei, care activăm în domeniul prevenirii fenomenului violenței și asistării victimelor violenței”, a remarcat Dl Simion Sîrbu, președinte AO Artemida din or. Drochia.

AO „Artemida” din or. Drochia deține o experiență bogată în acest domeniu și își realizează activitățile prin intermediul a trei centre create: „Centrul de asistență a victimelor violenței în familie”, „Centrul de asistență și consiliere a agresorilor familiali” și un „Centru de resurse pentru victimele violenței în familie”. Experiența AO „Artemida” a servit un model pentru AEC, care, la moment, întreprinde acțiuni pentru crearea unor servicii similare la nivel de raionul Ungheni.

„Suntem acei, care primii ne confruntăm cu cazurile de violență, atunci când vine vorba de acordarea de asistență și alte servicii. Dispunem de asemenea servicii, dar suntem gata să facem tot posibilul ca să fim și mai buni”, a constatat Constantin Potlog, șef-adjunct DGASPF Ungheni.

„Despre violență se poate de vorbit mult, iar noi aceasta și facem prin realizarea de activități de informare și sensibilizare în rândurile elevilor. Prin intermediul elevilor, putem identifica acele cazuri de violență, care au loc în familie. Astfel putem crea confortul psihologic al copilului, care crește și se educă într-o familie fără violență!”, a menționat Dna Iulia Pancu, șefă Direcție Educație Ungheni.

“Considerăm că violența ia proporții, fapt confirmat și de datele statistice pe care le deținem pentru ultimii doi ani. Întreprindem măsuri pentru prevenirea și combaterea acestui flagel, dar considerăm, că este nevoie de o implicare activă și a cetățenilor, dezvoltarea unor parteneriate cu alte structuri de tangență și societatea civilă”, a remarcat Vasile Burlacu, șef Secție securitate publică a IP Ungheni.

„Fenomenul violenței își face tot mai mult loc în viața noastră, fapt evident și pe paginile presei locale, articole cu tematica respectivă”, a opinat Lucia Bacalu, fondatoare PP „Expresul”.

Forumul și-a axat Agenda pe activitatea a 5 paneluri: a) Violența în familie: abordări, realizări și prejudecăți; b) Rolul serviciilor sociale în identificarea, referirea și prevenirea cazurilor de violență în familie; c) Rolul organelor de drept în prevenirea și combaterea fenomenului violenței; d) Dezvoltarea serviciilor de asistență a victimelor violenței în familie și pe bază de gen la nivel local și regional; e) Abordarea fenomenului violenței în familie și pe bază de gen la nivel local. Rolul OSC-urilor locale. Provocări, activități, rezultate.

În abordarea problemei din cele 5 paneluri au participat reprezentanți UN Women Moldova, reprezentanți APL în domeniul asistenței sociale, educație și sănătate, reprezentanți ai organelor de drept de la Judecătoria Ungheni, IP Ungheni, Biroul de probațiune Ungheni, reprezentanți media și ai societății civile în persoana PP "Expresul", Ungheni, AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi”, mun. Ungheni, AO "Artemida", or. Drochia, AO "Alternative Sociale", mun. Ungheni, AO "Făclia", mun. Ungheni, AO "Adăpost și Alinare", mun. Ungheni.

Forumul regional „Violența în familie: abordări, probleme, soluții și perspective” a fost realizat de către AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” din mun. Ungheni în cadrul Proiectului EVA  „Consolidarea acțiunii de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova și UNICEF.