Fundația Tony Hawks Centru anunță concurs pentru contractarea unui expert în Terapia Ocupațională

 

Solicitare de ofertă nr.:

THC 05/112021

Data publicării anunțului:

17.11.2021

Termenul limită de prezentare a dosarului:

24.11.2021

Contractor:

Fundația Tony Hawks Centru, Republica Moldova

Procedura de achiziție

Cerere de oferta

Grupul țintă al invitației de participare:

Persoane rezidente în Republica Moldova sau din Romania (indivizibil) – persoane fizice, reprezentat de un/o lider/ă al grupului

Modalitatea de contractare

Contract prestări servicii

CONTEXT 

Fundația Tony Hawks Centru, anunță concurs pentru contractarea unui expert în Terapia Ocupațională, pentru a oferi asistență în dezvoltarea și implementarea a 8 module de training teoretico-practic și consultanță la elaborarea unui ghid de prestare a serviciului de TO în cadrul modelului de echipă transdiciplinară pentru copii și tineri cu nevoi speciale cu vârstele 10 -18 ani.

Scopul general al proiectului este crearea serviciului de Terapie Ocupațională, în cadrul echipei de recuperare a Fundației Tony Hawks Centru, pentru a spori calitatea vieții copiilor și tinerilor cu nevoi speciale. Pe lângă aceasta, proiectul va sensibiliza opinia publică referitor la importanța profesiei de TO, va spori gradul de implicare a APL în soluționarea problemelor de accesibilitate pentru persoanele cu nevoi speciale, va ridica nivelul de cunoștință a profesioniștilor din recuperarea pediatrică referitor la specialitatea de TO și Tehnologii Asitive.

Activitațile de consultanță vor include suport metodologic de selectare și predare a materialului didactic pentru 8 module de training teoretico-practice în domeniul Terapiei Ocupaționale, activități de ghidare, în elaborarea unui ghid practic de livrare a serviciiolor de TO.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință și Instrucțiunile pentru ofertanți. Detalii privind modalitatea de prezentare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară.

Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă electronică:info@tonyhawkscentru.md

DOCUMENTE DE SUPORT

DATE DE CONTACT

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail info@tonyhawkscentru.md si sa vizitați pagina noastră web: www.tonyhawkscentru.md

Modalitatea de adresare a întrebărilor:

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa info@tonyhawkscentru.md

Author: Efimia Rusu

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă