Concurs privind selectarea a 5 beneficiari de echipament pentru detectarea OMG-urilor și micotoxinelor în culturile luguminoase și cerealiere

Distribuie prietenilor:ANUNŢ

Cu privire la desfășurarea concursului privind selectarea a 5 beneficiari de echipament pentru detectarea OMG-urilor și micotoxinelor în culturile luguminoase și cerealiere

adresat procesatorilor, colectorilor și instituțiilor de cercetare în domeniul culturilor leguminoase (în special soia)

În cadrul proiectului „Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul culturii de soia” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) în parteneriat cu Donau Soja Austria și Centrul Educațional ProDidactica, echipa Donau Soja Moldova anunță despre organizarea şi desfăşurarea concursului privind selectarea a 5 potenţiali beneficiari de echipament pentru detectarea OMG-urilor și micotoxinelor în culturile luguminoase și cerealiere, şi anume următorul set:

  • QuickScan II Reader System ACC-331
  • QuickTox base for heat/cool incubator+block ACC-BSH301

Scopul echipei de implementare a proiectului este de a contribui la dezvoltarea lanțului valoric național al soie certificate fără OMG și la sporirea competitivității sectorului culturii de soia și industriei furajelor din Republicii Moldova.

Echipamentul pentru detectarea OMG-urilor și micotoxinelor va fi livrat beneficiarilor selectați, în baza unui Acord de transmitere a echipamentului.  

În acest sens, Echipa Donau Soja Moldova organizează procesul de selectare a potenţialilor beneficiari de echipament prin colectarea cererilor şi documentelor depuse de aceştea.

Documentele se vor întocmi în limba de stat, copiile acestora se vor confirma prin aplicarea semnăturii şi ştampilei solicitantului. Obligatorii pentru prezentare sunt:

  1. Cererea de participare la concurs, după modelul anexat;
  2. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului despre veridicitatea datelor prezentate în cerere, a documentelor ce însoţesc cererea şi despre faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau de insolvabilitate, că patrimoniul său nu este sechestrat, iar activitatea de afaceri nu este suspendată;
  3. Certificatul de înregistrare (copia);
  4. Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor la o dată recentă;
  5. Certificatul privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional.


Criteriile de eligibilitate şi modul de estimare a datelor de calificare ale solicitanţilor sunt:
- vor fi acceptați procesatorii, colectorii și instituțiile de cercetare în domeniul culturilor leguminoase (în special soia), care:

- activează în sectorul culturii de soia și contribuie la dezvoltarea lanțului valoric al soiei în Republica Moldova, realizând activități cu impact înovator în sector;

- sunt cointeresați în promovarea soiurilor de soia fără OMG;

- au prezentat toate documentele legale şi financiare solicitate, care pot servi drept dovadă a activităţii deschise şi transparente a întreprinderii.

Pentru participarea la concurs, instituțiile interesate vor depune Cererea (Formular) împreună cu documentele solicitate, electronic, la următoarea adresă: [email protected].

Data limită de depunere a dosarelor este 03 februarie 2021.

 

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.