Concursul de artă cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane”, ediția 2020

Distribuie prietenilor:


În contextul marcării Săptămânii de luptă împotriva traficului de ființe umane, 18-25 octombrie 2019, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării lansează Concursul de artă cu genericul „Tinerii împotriva traficului de ființe umane”, ediția 2020. 


Scopul concursului: Sensibilizarea tinerilor și a publicului larg asupra riscurilor și consecințelor traficului de ființe umane.


Criterii de participare: La concurs se pot înscrie tineri cu vârsta cuprinsă între 14–35 ani, cu 1-3 lucrări (fotografii sau picturi). Lucrările înaintate la concurs trebuie să reflecte opiniile și sugestiile tinerilor privind susținerea și incluziunea socială a victimelor traficului de ființe umane, abilitarea acestora pentru o viață independentă, să redea mesaje pozitive, care să simbolizeze integrarea victimelor traficului de ființe umane în societate. Informația despre autor/lucrare trebuie să fie completată pe reversul lucrării.

Dosarele urmează a fi depuse până la data de 15 octombrie 2020 și vor conține obligatoriu:  

  • Lucrarea propriu-zisă (fotografie sau pictură);
  • Color și/sau alb-negru;
  • Rezoluție minimă 2400 x 1600 pixeli;
  • Descrierea succintă a mesajului;
  • Declarația pe propria răspundere (non-plagiat);
  • CV-ul participantului;
  • Copia buletinului de identitate.

Fondul de premiere: 

  • Premiul I   – 3 000 lei
  • Premiul II  – 2 000 lei
  • Premiul III – 1 500 lei

  

Dosarul poate fi depus la sediul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1, cutia poștală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu – Bodoni.  

Nu vor fi admise la concurs dosarele care nu au fost depuse în termenul stabilit și nu corespund prevederilor stipulate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului, precum și a celor care sunt incomplete sau irelevante concursului prin  aspectul și conținutul lor. 

Dosarul urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, și la adresa de e-mail: larisa.macarenco@mecc.gov.md. 

Pentru detalii: tel. (022) 820 866.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet