Concurs de selectare a unui specialist/companii pentru elaborarea proiectului de design interior al unui spaţiu de instruire în cadrul Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA) (Termen extins - 31 octombrie)logo Devram 1

 

 

 

 

 

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

 anunţă

Concurs de selectare a unui specialist/companii pentru elaborarea proiectului de design interior al unui spaţiu de instruire în cadrul Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA)

(TERMEN EXTINS – 31 octombrie 2019)

Proiectul: Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)
Partea I:  Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia
Finanţator: Uniunea Europeană

Implementator:

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare,

în consorţium  cu C.E. PRO DIDACTICA şi Donau Soja Association

Contractor: C.E. PRO DIDACTICA
Perioada de derulare a proiectului: Aprilie 2018 – februarie 2021
Perioada de prestare a serviciilor: Octombrie – noiembrie 2019
Termeni de referinţă

Elaborarea proiectului de design al unui spaţiu de instruire în cadrul Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA)

(vezi Termenii de referinţă şi Caietul de sarcini)

Tip achiziţie: Prestări servicii design interior

Proiectul ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi cea externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs de selectare a unui specialist/companii pentru elaborarea proiectului de design al unui spaţiu de instruire (sală de instruire, sală tehnică, grup sanitar, intrarea principală, hol) în cadrul Centrului de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA).

A se expedia dosarele la adresele de email: dpreasca@prodidactica.md şi prodidactica@prodidactica.md cu specificarea  Design interior spaţiu de instruire CEHTA.

 Termen extins de depunere a dosarului: 31 octomrbie 2019.

*Rezultatele concursului vor fi comunicate doar persoanei/companiei selectate.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet