Invitaţie de parteneriat în cadrul proiectului „Acțiune umanitară feministă şi localizată”

În atenția:

Organizațiilor non-guvernamentale locale APL nivel I şi II, organizațiilor de femei, activiști, activiste şi femeile refugiate.

A.O. „GENDER – CENTRU” invită APL de nivelul I şi II, ONG locale, organizații de femei la colaborarea şi parteneriat în oferirea  suportului umanitar inclusiv şi localizat în criza refugiaților/refugiatelor.

Parteneriat va fi stabilit în cadrul proiectului „Acțiune umanitară feministă şi localizată”  susținut de UN Women şi finanțat de Fondul Femeilor pentru pace şi asistență umanitară.

Gender-Centru în parteneriat cu Clubul Politic al femeilor 50/50 A.O. „Onoarea şi Drepturile Femeilor Contemporane” va veni cu suport informațional, material și tehnic pentru 20 de comunități implicate  în acțiuni umanitare.

  • Suport în crearea şi consolidarea celulelor de criză pe lângă autoritățile publice locale;
  • Consolidarea platformei de colaborare între ONG locale şi APL în gestionarea acţiunilor umanitare;
  • 20 de granturi mici de consolidare a celulelor de criză şi ONG;
  • Suport specializat ( juridic şi psihologic) în funcție de necesitățile refugiaților;
  • Ajutor umanitar/suport de produse pentru refugiaţi şi familiile ce au găzduit refugiaţi;
  • Suport financiar pentru 100 familii gazda din cele 20 de comunităţi.

Comunitatea interesată de acest parteneriat, vă rugăm să comunicaţi/apelaţi pentru mai multe detalii suplimentare la numărul de telefon 069118090 sau 069215456 email: gendercentru@gmail.com persoana de contact Natalia Ciobanu.