PETIȚIE: Crearea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative

Scopul acestei inițiative este de a aduna cît mai multe semnături pentru Guvernul Republicii Moldova să înființeze Centru universitar de îngrijiri paliative destinat pacienților cu boli incurabile, în stadiu terminal, precum și familiilor acestora. 

(click aici) VĂ RUGĂM FRUMOS SĂ SEMNAȚI PETIȚIA ONLINE! (click aici) 

Paliative

Prezenta petiție este elaborată în temeiul art. 35¹ a Legii ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28.03.1995, precum și în scopul asigurării unei abordări integrate, eficiente și reziliente a domeniului îngrijirilor paliative în Republica Moldova. Totodată, prezenta petiție sprijină inițiativa stipulată în Planul de Acțiuni a Guvernului pentru perioada 2021-2022, de creare, prin Hotărîre de Guvern, în noiembrie 2022, a unui Centru Național de îngrijiri paliative, în cadrul căruia urmează să activeze inclusiv un Centru Universitar de Îngrijiri Paliative și îndeamnă autoritățile să pună în aplicare această prevedere în terrmenii stabiliți în plan.

___________________________________________

PENTRU A DEMONSTRA AUTORITĂȚILOR IMPORTANȚA ȘI NECESITATEA EXISTENȚEI CENTRULUI UNIVERSITAR DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE, AVEM NEVOIE DE SUSȚINEREA DUMNEAVOASTRĂ! În acest context, venim cu rugămintea să ne susțineți printr-o semnătură online și să ne ajutați să dăm vestea mai departe! 

VĂ MULȚUMIM!

_______________________________________________

Statisticile naționale indică un număr total de 25 000 de persoane care necesită servicii de îngrijiri paliative, dar realitatea este că momentan nu există o soluție universală în acest sens!

Considerăm că există un început de unde pot pleca niște schimbări pozitive pentru bolnavii de boli incurabile  și familiile acestora - crearea unui Centru Universitar de Îngrijiri Paliative. Acesta va fi creat și va activa în cadrul Centrului Național de Îngrijiri Paliative, ce urmează a fi înființat prin Hotărîre de Guvern în noiembrie 2022, conform Planului de Acțiuni a Guvernului în perioada 2021-20222 (PAG, Cap.VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/ alin. 6)

Misiunea Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative va fi crearea și consolidarea capacităților și resurselor umane, informaționale, comunitare, normative, etc. întru asigurarea prestării serviciilor de îngrijiri paliative de înaltă calitate la nivel național prin sporirea eficacității, accesibilității, echității și importanței acestor servicii la nivel național.          

Un astfel de centru poate contribui la soluționarea unui șir de probleme printre care:

  • accesul limitat al persoanelor care suferă de boli incurabile la „îngrijire terminală demnă de o ființă umană”;
  • satisfacția redusă a pacienților față de calitatea serviciilor de îngrijiri paliative;
  • deficiențe în asigurarea cu specialiști tineri în domeniul paliației; 
  • existența de deficiențe în instruirea resurselor umane în domeniul paliației în ceea ce privește conformitatea lor cu standardele internaționale (planificarea, pregătirea, evaluarea necesităților, vulnerabilității precum și managementul, comunicarea, etc.);
  • abordarea insuficientă a conceptelor de multiprofesionalism și interdisciplinaritate;
  • existența de carențe în îngrijirea paliativă pediatrică, etc.  

     Obiectivele Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative:

  • Formarea profesională a specialiștilor, în special a tinerilor, în domeniul îngrijirilor palitiave pe parcursul întregii vieți, conformă necesităților sistemului național de sănătate și progresului tehnico-științific;
  • Prestarea serviciilor de paliație de înaltă calitate, conform standardelor medicale și necesităților sistemului de sănătate;
  • Recrutarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane profesioniste, inteligente, competitive în domeniul îngrijirilor palliative.

Mai multe detalii: Nota Analitică privind necesitatea Creării Centrului Universitar de Îngrijiri Paliative

Pagina web a inițiativei: Îngrijiri Paliative Sustenabile și Reziliente la nivel național

VĂ MULȚUMIM DIN SUFLET PENTRU SPRIJINUL ACORDAT ACESTEI INIȚIATIVE!

 

Proiectul „Îngrijiri paliative sustenabile și reziliente la nivel național” este implementat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică.

Author: Mihai Turcanu

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă