La 10 ani de activitate CRJM lansează bursă de merit pentru studenții/tele din MoldovaBursa CRJM 10 ani student rez mareLa împlinirea a 10 ani de activitate, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) își propune să susțină studenții/tele care promovează valorile democratice, sunt dedicați/te activismului civic și au obținut rezultate excepționale la studii. Vrem să susținem tinerii/ele pentru că ei /ele sunt viitori/are lideri/e și promotori/are ai schimbării spre bine în țară!

În acest context CRJM anunță lansarea concursului pentru Bursa de merit CRJM, ediția 2020-2021.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE BURSEI:

Bursa este menită să susțină tinerii/ele talentați/ate și activi/e civic din Republica Moldova, care doresc să exceleze și să-și dezvolte în continuare abilitățile profesionale și angajamentul civic în comunitatea lor.

Bursa este oferită în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și finanțat de Suedia.

VALOAREA BURSEI:

Bursa CRJM are valoarea de 1 500 lei lunar, plătită timp de 12 luni, începând cu ianuarie 2021. Pe lângă componenta financiară, bursa include și participarea la o serie de instruiri și evenimente destinate formării profesionale în domeniul dreptului, organizate de CRJM și desfășurarea stagiului de practică în cadrul CRJM pentru o perioadă de 30 de zile.

CINE POATE PARTICIPA?

Bursa de merit CRJM este destinată studenților/telor ciclului I (anul de studii: II,III,IV) și II de studii (licență și masterat), care îndeplinesc următoarele criterii:

 • sunt cetățeni/e ai Republicii Moldova;
 • sunt studenți/te ai unei universități din Republica Moldova, ciclul licență (anul de studii: II,III,IV) și/sau masterat, frecvență la zi;
 • au rezultate academice înalte (nota medie generală nu mai mică de 8.5 pentru anul de studii precedent – 2019-2020);
 • împărtășesc valorile CRJM și SIDA;
 • demonstrează prin exemple practice experiență de activism civic și implicare.

ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA:

Candidaţii/tele vor fi evaluaţi/te în două etape: prima etapă – în baza dosarului, iar candidaţii/tele aprobați/te la prima etapă vor fi invitaţi/te la interviu.

Dosarul complet urmează a fi transmis prin intermediul poștei electronice până la 11 decembrie 2020 la adresa application@crjm.org.

Dosarul va fi considerat complet dacă conține toate documentele de mai jos:

 • Curriculum Vitae actualizat, care menționează cele mai relevante activități curriculare și extra-curriculare, domeniile de interes și abilitățile deținute;
 • Copia unui act care confirmă statutul de student/ă înmatriculat/ă la una dintre universitățile din Republica Moldova (secția zi);
 • Copia unui act care demonstrează reușita academică universitară pentru anul precedent – 2019-2020;
 • Înregistrarea unui video de maxim 3 minute, în care candidatul/a va explica ce merite și realizări îl fac eligibil/ă pentru această bursă și cum planifică sau deja se implică în dezvoltarea comunității lui/ei. Videoul poate fi încărcat pe platforma Youtube (unlisted) pentru acces exclusiv doar comisiei de selecție;
 • Link la conturile de pe rețelele sociale ale candidatului: Facebook, Instagram, OK.ru, etc.

Nu sunt eligibili pentru Bursa de merit CRJM:

 • studenții/tele din anul I de studii, ciclul de studii licență.
 • studenții/tele care își urmează în prezent studiile la una dintre universitățile de peste hotarele Republicii Moldova;
 • studenții/tele care dețin deja o altă bursă de merit.

 

Anunțarea câștigătorului/arei va fi efectuată în format public. Prin participarea la concursul Bursa de merit CRJM ediția 2020-2021, câștigătorul/area concursului dă acordul că numele, prenumele, și imaginea sa vor fi făcute publice.


telegram