Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor" anunță concurs privind selectarea unei companii de consultanță în domeniul evaluării Strategiei de Dezvoltare a CDF pentru 2019 - 2024Termen extins: A.O. „Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs privind selectarea unei companii de consultanță în domeniul evaluării Strategiei de Dezvoltare a CDF pentru 2019 - 2024

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare - CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, a violenței în familie și violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacitărilor răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență socială, psihologică și abilitare economică.

Strategia de Dezvoltare a CDF 2019-2024  este principalul document pentru planificarea managerială și strategică, organizarea, monitorizarea și evaluarea CDF pentru  perioada de șase ani. Strategia a avut drept obiectiv promovarea schimbărilor la nivel individual, de comunitate și sistemice punând în centrul intervenției femeile supraviețuitoare/victime ale violenței în familie și violenței împotriva femeilor. Printre prioritățile acesteia s-au numărat:

 • dezvoltarea și diversificarea serviciilor centrate pe victimă în cadrul CDF și abilitarea lor juridică, economică și socială și consiliere psihologică;
 • dezvoltarea de modele de centre de intervenție pentru victimele violenței de gen, care să fie replicate la nivel național;
 • sprijinirea dezvoltării cadrului instituțional pentru a asigura un răspuns multidisciplinar în cazurile de violență în familie prin intermediul formării continue a profesioniștilor din domeniul poliției, justiție, asistenței socială și sănătate;
 • monitorizarea implementării si dezvoltării legislației si a cadrului de reglementare pentru a se asigura un răspuns prompt la cazurile de violență în conformitate cu standardele și mecanismele internaționale;
 • sprijinirea dezvoltării platformei de organizații și prestatori de servicii din domeniul asistenței și protecției victimelor violenței în familie;
 • promovarea ratificării Convenției de la Istanbul prin activități de sensibilizare și informare.

În contextul analizei rezultatelor realizate în perioada celor 6 ani de implementare, scopul exercițiului de evaluare constă în:

 • Evaluarea gradului de realizare a Strategiei de Dezvoltare CDF 2019 - 2024 și a obiectivelor propuse;
 • Identificarea și validarea lecțiilor învățate, a bunelor practici și exemplelor inovative care sprijină demersul de promovare a egalității de gen și a prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, în cadrul implementării Strategiei de Dezvoltare CDF 2019 - 2024;
 • Evaluarea eficienței organizaționale în implementarea Strategiei de Dezvoltare CDF;
 • Acordarea sprijinului echipei CDF în identificarea următoarelor direcții prioritare pentru dezvoltarea CDF ținând cont de contextul social, economic și politic prin care trece Republica Moldova;
 • Elaborarea Raportului în limba engleză;
 • Formularea unor recomandări concrete pentru următoarea Strategie de Dezvoltare CDF 2025-2031.

Evaluarea va aplica patru criterii de evaluare OCDE/CAD (relevanța, eficacitatea, eficiența și sustenabilitatea dar și centrarea pe principiile de drepturile omului și respectarea egalității de gen în toate intervențiile.

În procesul de evaluare, echipa de evaluatori urmează sa asigure un proces consultativ prin care toate părțile implicate vor participa: echipa CDF, membrii Consiliului de Administrare, principalii parteneri guvernamentali si organizații ale societății civile, cât și beneficiarele directe ale programelor implementate de CDF. În cadrul exercițiului de evaluare, echipa de evaluatori va lua în considerare Raportul de Evaluare la mijloc de termen al Strategiei CDF realizat de SDA în ianuarie 2022.

Termenul de realizare al Evaluării: iunie-august 2024

Cerințe de aplicare:

 • Experiență de minim 10 ani în domeniul monitorizării, evaluării și planificării strategice a activității ONG-urilor și partenerilor de dezvoltare;
 • Portofoliu vast de proiecte de consultanță în domeniul monitorizării, evaluării și planificării strategice;
 • Echipă de consultanți cu experiență vastă în monitorizare și evaluare, planificare strategică pentru ONG - uri și parteneri de dezvoltare;
 • Experiență anterioară de cooperare cu ONG - uri.

Dosarul candidatului va include:

 • Descrierea companiei și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • Portofoliul proiectelor implementate;
 • Lista organizațiilor pentru care compania a prestat servicii de consultanță în ultimii 5 ani;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei companiei de consultanță;
 • CV-ul(urile) consultantului/consultanților care vor presta servicii de consultanță în domeniul managementului organizațional, copii de pe certificatele ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu și o listă a 2 persoane/ companii referință;
 • Oferta financiară (TVA inclus).

 Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experiența profesională în planificare, evaluare strategică și management organizațional;
 • Experiența anterioară de conlucrare cu ONG-uri/ organizații internaționale/parteneri de dezvoltare;
 • Calificarea echipei/ consultantului;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/ preț.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare:  16 iunie 2024, ora 18.00.

Dosarele pot fi prezentate în română sau engleză, în format electronic la adresa de email: office@cdf.md cu mențiunea „Concurs selectare Companie de consultanță în domeniul evaluării Strategiei de Dezvoltare CDF 2019-2024” sau pe suport de hârtie la adresa: str. Mihail Kogălniceanu 76,  mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare la numărul de telefon: 022 811-999.

 Mai multe detalii despre organizație pot fi găsite la adresa http://cdf.md/

NB:  Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.