BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, management resurse umaneBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, management resurse umane

Obiectivele postului: Asigurare a unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, salarizare și evaluarea nivelului posturilor aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerințe obligatorii:

1.    Studii superioare absolvite în economie/ resurse umane/ drept,  cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); 

2.    Experienţă de minim 1 an în domeniul dezvoltării și/sau gestiunii resurselor umane;

3.    Cunoașterea legislației aferentă ariei de activitate; standardelor, bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor și tehnicilor de organizare și management resurse umane.

4.    Competențe digitale avansate a aplicațiilor MS Office.

5.    Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române 

6.    Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

7.     Abilități: organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă, gîndire ordonată și constructivă.

Cerințe ce constituie un avantaj:

-      implementarea unui sistem de salarizare și evaluare a posturilor

-      elaborarea actelor normative și modificărilor/ completărilor acestora;

-       calcularea și prognozarea fondului de salarizare;

-       implementarea sistemelor informaţionale ce ţin de managementul resurselor umane;

-       cunoașterea limbii engleze;

Principalele atribuții:

1.    Participa la elaborarea actelor normative interne ce țin de managementul resurselor umane;

2.    Evaluează posturile din structura de state în conformitate cu metodologia aprobată;

2.    Participă la elaborarea strategiilor și politicilor de salarizare ale angajaților BNM;

4.    Asigură elaborarea întregului spectru de documentație cu referire la relațiile de muncă (contracte, ordine, fișe de post etc.)

5.    Întocmește rapoartele statistice aferente domeniului de resurse umane;

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 20 iunie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.    Codul muncii al Republicii Moldova;

2.    Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei;

3.    Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133  din  17.06.2016;

4.    Legea salarizării nr. 847-XV din  14.02.2002.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0