BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă principal/ă responsabil/ă de procesul de achiziții și raportare managerialăBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă principal/ă responsabil/ă de procesul de achiziții și raportare managerială

Obiectivul/Scopul postului: examinarea documentelor şi contractelor aferente achiziţiilor de bunuri, servicii și lucrări efectuate în cadrul BNM din perspectiva controlului financiar; participarea la procesul de planificare a alocațiilor pentru investiții și raportarea privind executarea acestora; elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente achizițiilor publice și activității secției. 

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economic sau financiar cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare.

2. Experiență de minim 1 an în domeniul economic sau financiar.

3. Posedarea cunoștințelor aferente actelor normative și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor de planificare, analiză, control financiar și raportare managerială.

4. Competențe digitale de nivel avansat a aplicațiilor MS Word, Excel.

5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și a limbii engleze (nivel mediu).

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • experiență în procesul de achiziții publice;
 • experiență în analiză managerială și financiară;
 • capacități analitice - abilitatea de a consolida, analiza, interpreta și prezenta raportări și /sau previziuni;
 • abilitatea de a planifica, implementa și administra informații financiare și sisteme de control.

Competențe comportamentale:

 • Integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare profesională continuă.

Abilități:

 • Organizatorice, de planificare, comunicare eficientă verbală și în scris; gândire analitică; putere de convingere. 

Principalele atribuții:

 • participarea la definitivarea planului provizoriu și a planului anual de achiziții al BNM;
 • verificarea alocării mijloacelor financiare necesare pentru achiziție în conformitate cu Bugetul BNM, cu mijloacele financiare efectiv aprobate pentru achiziții sau a dovezii alocării acestora;
 • participarea la elaborarea și examinarea cerințelor financiare înaintate față de oferte și ofertanți în cadrul procedurii de achiziție;
 • participarea la examinarea documentelor de inițiere și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție, din punct de vedere al aspectelor financiare;
 • participarea la evaluarea capacității financiare a operatorilor economici în baza informațiilor prezentate la procedurile de achiziții, cu cerințele de capacitate financiară solicitate în documentele de atribuire (situațiile financiare, rapoartele de audit, etc.);
 • participarea la examinarea, evaluarea și compararea ofertelor depuse de către operatorii economici, din punct de vedere financiar. Verificarea încadrării ofertelor financiare în fondurile alocate pentru achiziție;
 • îndeplinirea altor funcții ce rezultă din actele normative în domeniul achizițiilor publice; 
 • participarea la elaborarea alocațiilor pentru investiții ale BNM și raportarea privind executarea acestora;
 • participă la dezvoltarea metodologiei ce ține de activitățile privind achizițiile publice în BNM, activității secției, etc.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 6 iunie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei cu modificările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.297-300, art.544 din 30.10.2015).
 2. Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
 3. Hotărârea de Guvern nr.870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0