BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert/ă principal/ă gestiune procese, pe durată determinatăBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert/ă principal/ă gestiune procese, pe durată determinată

Scopul general al postului:

Contribuirea la asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii BNM sub aspect de gestiune și optimizare procese, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuţii:

1. Elaborarea și dezvoltarea cadrului normativ și metodologic de gestiune a proceselor de activitate ale BNM, conform metodologiilor internaționale și bunelor practici în domeniu;

2. Descrierea, precum și revizuirea/actualizarea continuă a proceselor de activitate ale BNM conform metodologiei aprobate;

3. Analiza proceselor de activitate ale BNM, în vederea identificării oportunităților de îmbunătățire a acestora, precum și coordonarea propunerilor înaintate din partea subdiviziunilor privind modificarea proceselor, în vederea încadrării acestora în sistemul de gestiune a proceselor;

4. Studierea continuă a standardelor și bunelor practici de gestiune și optimizare procese și înaintarea propunerilor de implementare în cadrul BNM;

5. Examinarea practicilor în domeniul gestiunii și optimizării proceselor în alte bănci centrale, generalizarea rezultatelor şi metodelor de lucru şi analiza posibilității utilizării lor în activitatea curentă.

Cerinţe obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economic, cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); această cerință se consideră întrunită în cazul unei medii generale sub 8 dacă candidatul are o experiență de 4 ani în domeniul solicitat; pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;

2. Experienţă de minim 1 an în domeniul economic;

3. Competențe digitale de nivel avansat a aplicaţiilor MS Office;

4. Competenţe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române; cunoaşterea limbii engleze cel puțin la un nivel intermediar (B1).

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1. Experienţă de muncă în domeniul financiar-bancar.

2. Posedarea cunoștințelor aferente standardelor și/sau bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor de gestiune și optimizare procese.

Competențe comportamentale:

Integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultat, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare profesională continuă.

Abilități: organizatorice, de planificare, comunicare eficientă verbală și în scris; gândire analitică; putere de convingere.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 13 iunie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Bibliografia recomandată:

1. Legea cu privire la BNM nr. 548/1995;

2. Managementul proceselor de activitate;

3. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea proceselor;

4. Standardul Business Process Model and Notation (BPMN).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0