Asociația Amici dei Bambini, Moldova angajează 10 animatori socio-educativi la nivel localAsociația Amici dei Bambini, Moldova angajează 10 animatori socio-educativi

Titlul funcției: 

Animator socio-educativ

Locul desfășurării activității:

Ludotecile deschise în instituțiile de învățământ din or. Edineț, or. Dondușeni, satul Bulboaca rl. Anenii Noi, or. Căușeni, satul Popeasca rl. Ștefan Vodă

Proiect:

nr. AID – 012832: ”PACE - PROTECȚIE, ACCEPTARE, CULTURĂ și EDUCAȚIE”

Beneficiar:                       

A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova”

Tipul contractului:  

Contract prestare servicii

Durata contractului:      

Iunie 2024 – mai 2025

Condiții specifice:           

Nivelul de risc al funcției în relație cu beneficiarul 7.5/13 sau 57.7%

         Context:

A.O. ”Amici dei Bambini – Moldova” este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini - Moldova implementează, în perioada martie 2024 - mai 2025, proiectul nr. AID – 012832: ”PACE - PROTECȚIE, ACCEPTARE, CULTURĂ și EDUCAȚIE” pentru integrarea familiilor refugiate din Ucraina, prezente în comunitățile gazdă din Republica Moldova în cadrul inițiativei de urgență în favoarea populației afectate de conflictul din Ucraina și țările vecine.

În cadrul acestui proiect, vor fi implementate o serie de activități cu caracter social și educativ, inclusiv crearea și gestionarea a 5 Ludoteci în raioanele Edineț, Dondușeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, necesitând angajarea a 10 animatori socio-educativi la nivel local.

 1. Obiectivele proiectului și rezultate scontate:

Ludoteca este un serviciu inovativ, de interes public, dezvoltat de Amici dei Bambini - Moldova începând cu anul 2005. Ludoteca reprezintă un spațiu prietenos copiilor cât și părinților acestora, dotat cu jocuri, jucării și cărți, care pot fi folosite pe loc sau luate cu împrumut. În cadrul Ludotecii sunt oferite activități de joc liber și organizat, bazat pe programe specifice de animație socio-educativă, realizate cu ajutorul echipei de animatori socio-educativi. Aceștia oferă copiilor experiențe de învățare bazată pe joc, momente unice de divertisment, activități în aer liber și ateliere de creație, confirmând, încă o dată, valoarea educativă a jocului. 

Toată activitatea va fi organizată în conformitate cu Politica privind Protecția Copilului și Politica privind Protecția Împotriva Exploatării și Abuzului Sexual precum și cu Regulamentul Intern al organizației, aprobate în cadrul A.O. Amici dei Bambini – Moldova.

 Domeniul de activitate, atribuții și responsabilități:

 • Participarea la elaborarea, în colaborare cu coordonatorul de activități educative, a programelor lunare de animație socio-educativă;
 • Planificarea, realizarea și evaluarea activităților de animație socio-educativă organizate în cadrul Ludotecii;
 • Participarea la instruirile specifice activităților de animație socio-educativă realizate în cadrul Ludotecii;
 • Contribuirea la crearea condițiilor sigure și prietenoase copiilor, pentru desfășurarea activităților de animație socio-educativă (organizarea/amenajarea spațiilor de joc și a atelierelor creative etc.);
 • Participarea la procesul de achiziție lunară a materialelor didactice (articole de papetărie și birotică, jocuri de societate, etc) necesare pentru buna desfășurare a activităților de animație socio-educativă din cadrul Ludotecii;
 • Respectarea graficului și a regulilor de muncă cu privire la activitățile de animație socio-educativă în cadrul Ludotecii;
 • Participarea la procesul de colectare a datelor necesare pentru evidența copiilor beneficiari ai activităților de animație din cadrul Ludotecii, conform registrelor elaborate de echipa de proiect;
 • Arhivarea tuturor documentelor justificative, relevante activităților organizate în cadrul Ludotecii, inclusiv a imaginilor foto și video pentru care a fost obținut, preventiv, consimțământul scris din partea beneficiarului sau al reprezentantului legal al acestuia;
 • Participarea la ședințele organizatorice săptămânale a echipei de animatori socio-educativi în vederea asigurării reușitei activităților și rezultatelor programate în cadrul Ludotecii;
 • Participarea la elaborarea rapoartelor de proiect prin oferirea datelor obținute în cadrul activităților realizate în Ludotecă;
 • Promovarea serviciului Ludoteca în comunitatea locală în scopul implicării unui număr cât mai mare de beneficiari din rândurile copiilor ucraineni și din comunitățile gazdă;
 • Organizarea, în colaborare cu psihologul și partenerii locali, evenimente de coeziune socială pentru sporirea integrării familiilor cu copii refugiați din Ucraina în comunitățile gazdă;
 • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Coordonatorului de activități educative.

3. Abilități și experiență necesare:

 • Studii superioare în domeniul educației (ex: pedagogie, psihopedagogie, psihologie sau alte domenii relevante);
 • Minim 2 ani de experiență profesională în lucrul cu copiii;
 • Cunoașterea metodelor și tehnicilor de planificare a procesului de învățare non-formală;
 • Cunoașterea unei game largi de activități potrivite pentru preșcolari și preadolescenți;
 • Creativitate în organizarea activităților;
 • Capacitate de a motiva copiii în depășirea obstacolelor și în afirmarea calităților proprii;
 • Capacitate de adaptare la situații neprevăzute;
 • Dăruire, energie, consecvență în activitățile cu copiii;
 • Disponibilitate pentru cunoașterea, înțelegerea și abordarea individuală a fiecărui copil;
 • Spirit de observație;
 • Abilități  de organizare eficientă a timpului și de  respectare a termenelor-limită;
 • Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;
 • Disciplină, corectitudine şi seriozitate;
 • Rezistență pentru activitate în condiții şi situații de stres.

Abilități lingvistice și tehnice specifice:

 • Cunoașterea limbilor română și rusă;
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.); 
 1. Documente care trebuie incluse la depunerea aplicației de concurs:

Persoanele interesate trebuie să transmită următoarele documente/informații pentru a-și demonstra calificările:

 • Scrisoarea de motivare, explicând corespunderea candidatului pentru sarcinile descrise, inclusiv experiența de lucru în domeniu;
 • CV cu minim 2 referințe profesionale specificate.

Având în vedere specificul activității și contactul frecvent și direct cu copiii, candidatul selectat pentru angajare va prezenta cazierul judiciar.

5. Evaluarea:

Participanții la concursul de angajare vor fi evaluați în urma analizei capacităților și abilităților descrise de candidat în CV și scrisoarea de motivare, precum și prestația din cadrul interviului.

 1. Alte aranjamente contractuale:

Relații conform organigramei:

Animatorul socio-educativ se subordonează direct coordonatoarei de activități educative şi colaborează cu alți membri ai echipei de proiect.

Evaluarea activității:

Evaluarea se efectuează de către Coordonatorul de proiect în baza raportului lunar de activitate.

Persoanele interesate vor expedia CV-ul actualizat, la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Angajare – Animator socio-educativ în cadrul Luodotecii (menționați localitatea) ”, până la 30 mai 2024.

 Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115)

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.