BNM anunță concurs pentru postul vacant de Inginer principal (exploatarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare, construcţie, gazele naturale, etc.)Obiectivul postului: exploatarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare, construcție, gazele naturale fiind parte Direcției administrare patrimoniu și servicii sociale.

Cerințe minime:

1.   Studii superioare tehnice;

2.  Cunoştinţe în domeniul construcţiei, energeticii;

3. Cunoştinţe privind exploatarea edificiilor,  utilajului şi comunicaţiilor inginereşti;

4. Cunoștințe în domeniul achizițiilor publice;

5. Cunoştinţe de operare a MS office, preferabil normativelor (WinСмета 2000);

6. Experienţa profesională: minim 1 an in domeniul tehnic (construcție/exploatare);

7. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române.

Abilităţi:

-         Capacităţi organizatorice, gândire ordonată, tact şi pricepere în muncă cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi;

-         Capacitatea de a comunica verbal şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

-         Bun negociator, operativitate în luarea deciziilor.

Principalele atribuții:

1.       Responsabil de deservirea, modernizare, lucrări de construcție a:

a)   reţelelor şi utilajului sistemului de aprovizionare cu energie electrică;

b)  sursei de alimentare cu energie;

c)   reţelelor şi utilajului sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare;

d)  reţelelor şi utilajului pentru aprovizionare cu energie termică;

e)   instalaţiilor de gaze şi a utilajului cazangeriei;

f)   sistemului de ventilare;

g)   aparatelor autonome pentru condiţionare a aerului;

h)   staţiei electrice diesel;

2.   Elaborează planul de aprovizionare cu materiale necesare, piese pentru reparația utilajului şi întreprinde măsuri privind realizarea acestuia.

3.  Verifică devizele de cheltuieli aferente lucrărilor şi serviciilor întocmite conform normativelor (WinСмета 2000) care se prezintă în cadrul procedurilor de achiziție.

4. Supraveghează executarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie, serviciilor de deservire, primirea lor prin acte de primire-predare

5. Participă la elaborarea planurilor de activitate, actelor normative interne (regulamente, instrucțiuni ș.a.) referitoare la activitatea angajaților cu sarcini de exploatare a utilajului și a comunicațiilor inginerești;

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 7 iunie 2024

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158, 022- 822-245

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0