BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al direcției reglementareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al direcției reglementare

Atribuțiile Direcției reglementare:

Având ca scop elaborarea unui cadru normativ transparent în cadrul direcției se:

  - avizează proiectele actelor normative elaborate în cadrul BNM și de alte autorități publice aferente reglementării valutare;

  - elaborează, ținând cont de competența departamentului, proiectele actelor normative ale BNM în domeniul reglementării valutare (inclusiv modificarea şi completarea acestora).

  - examinează documentele și directivele Uniunii Europene de domeniu, practicile altor ţări în domeniul reglementării valutare;

 - examinează recomandările organizaţiilor financiare internaţionale aferente reglementării valutare şi se întreprind măsuri necesare întru promovarea acestora.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în domeniul economiei și juridic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova), în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia este întrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 4 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară si/sau instituţiile de invăţămînt respective;

2. Experienţă de minim doi ani în specialitate;

3. Cunoașterea legislației naționale aferentă domeniului valutar, inclusiv a actelor normative ale BNM în domeniul reglementării valutare;

4. Cunoștințe digitale de utilizator și cunoașterea avansată a utilizării aplicațiilor MS Word, Excel şi Power Point;

5. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat; cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;

6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

 Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

Experiență specifică în domeniul elaborării actelor normative.

Principalele atribuții funcționale:

1. Pregătirea, ținând cont de competența departamentului, a avizelor la proiectele actelor normative prezentate de Guvernul RM, autoritățile administrației publice, la actele normative și cele interne elaborate de alte subdiviziuni ale BNM.

2. Elaborarea, ţinând cont de competenţa departamentului, a proiectelor actelor normative ale BNM în domeniul reglementării valutare (inclusiv modificarea şi completarea acestora).

3. Studierea legislaţiei RM, a altor state, precum şi a altor surse de informaţie în vederea examinării unor demersuri, elaborării şi perfecţionării actelor normative ce ţin de competenţa BNM, în domeniul reglementării valutare.

4. Participarea, la elaborarea diferitor strategii, planuri de acţiuni privind dezvoltarea economiei naţionale, reintegrarea Republicii Moldova şi integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaţionale ce țin de domeniul reglementării.

5. Completarea diverselor chestionare primite  de la organizaţii financiare internaţionale etc., ce țin de domeniul reglementării valutare.

6. Ţinerea corespondenţei cu subdiviziunile din cadrul BNM, inclusiv pregătirea, în limitele competenţei direcției în domeniul reglementării valutare ș, a concluziilor, propunerilor, obiecţiilor la materialele şi documentele, înaintate spre examinare de către acestea.

7. Acordarea asistenţei/cosultațiilor altor subdiviziuni din cadrul BNM în privinţa problemelor ce au tangenţă cu domeniul reglementării valutare.

8. Efectuarea investigaţiilor, studiilor tematice, pregătirea informaţiei analitice în probleme ce au tangenţă cu domeniul reglementării valutare.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 04 iunie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;

Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;

Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.29/2018;

Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.335/2016;

Regulamentul privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.51/2009.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0