BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TICBNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer principal în domeniul administrare infrastructură TIC

Cerinţe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 2. Experienţa de muncă în domeniul tehnologiilor informaţionale, cel puțin 2 ani;
 3. Cunoașterea la nivel avansat a sistemelor de operare Windows, Linux;
 4. Cunoștințe în domeniul serviciilor partajare date, stocare date, rezervare date, delegarea drepturilor de acces;
 5. Cunoașterea standardelor și protocoalelor de bază LAN, WAN, SAN;
 6. Cunoștințe în gestionarea serverelor și dispozitivelor de stocare date;
 7. Cunoaşterea sistemelor de virtualizare, securitate, hardware, reţele de calculatoare (Ethernet, LAN, WAN, TCP/IP, DNS, DHCP);
 8. Cunoașterea fluentă a limbii române;
 9. Cunoașterea limbii engleze;

10.  Capacități de analiză pentru a determina şi localiza problemele ce pot apărea la exploatarea sistemelor de operare de reţea şi a serviciilor acestora cu soluţionarea lor eficientă;

11.  Atitudini: Responsabilitate, obiectivitate, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, flexibilitate, lucru în echipă, creativitate, disciplină, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, disponibilitate în cazuri de urgenţă în afară programului de muncă.


Cerințe suplimentare ce vor
 constitui un avantaj:

 1. Cunoştinţe în configurarea şi utilizarea echipamentelor de reţea;
 2. Cunoştinţe avansate despre sistem de operare Linux, Windows;
 3. Cunoștințe avansate în domeniul virtualizării, containere;
 4. Posedarea avansată a limbajelor scriptice (PowerShell, Bash);
 5. Experiența relevantă în domeniul gestiunii serviciilor TIC conform ITIL v4.

Principalele obligaţii funcţionale ale inginerului principal:

 • Proiectarea, instalarea, configurarea, administrarea şi monitorizarea funcţionării la parametrii stabiliţi a echipamentelor şi serviciilor TIC;
 • Gestionarea și dezvoltarea resurselor de virtualizare Citrix XenServer, VMware vSphere;
 • Gestionarea dispozitivelor de rețea HPE, Fortinet;
 • Gestionarea dispozitivelor FC de tip Brocade;
 • Monitorizarea și raportarea periodică a indicatorilor de performanţă cu privire la serviciile TI;
 • Documentarea procedurilor operaţionale, testarea şi menţinerea în stare actuală a acestora;
 • Asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru înlăturarea incidentelor TI şi minimizarea impactului acestora;
 • Implementarea politicilor de securitate pentru sisteme, utilizatori şi date.
 • Beneficiile oferite de BNM:- Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;- Procese de activitate digitalizate;- Pachet salarial competitiv; 
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 31 mai 2024.  

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0