Specialist în comunicare=Denumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

Denumirea funcţiei vacante: Specialist în comunicare (Specialist Principal).

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

 • Elaborarea și implementarea strategiei de comunicare organizațională și externă a Agenției;
 • Organizarea procesului de comunicare instituțională, externă, cu mass-media și entitățile conexe;
 • Asigurarea vizibilității activităților Agenției de Investiții (prin materiale de comunicare – plan de comunicare, articole PR, discursuri, note informative, etc.);
 • Actualizarea instrumentelor și platformelor de comunicare (pagini web, mailing, rețele sociale, etc.);
 • Elaborarea rapoartelor cantitative şi analitice privind rezultatele acțiunilor de mediatizare.

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare, de licență sau echivalentă în comunicare și/sau jurnalism;
 • Minimum 2 ani de experienţă profesională în domeniul/domeniile specifice;
 • Cunoașterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;
 • Cunoaştere practicilor naționale și internaţionale în domeniul de competenţă;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel min B2. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională va fi considerată un avantaj.
 • Abilități: comunicare; planificare și executarea unui proiect; capacitatea de analiză și sinteză a informației; capacitatea de adaptare și implementare, valorificare a experienței dobândite; spirit de echipă și capacitate de a lucra independent.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor: 12 aprilie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. Sau fizică, prin depunerea dosarului la sediul Agenției, pe str. Eugen Doga, nr. 2. Dosarul sau e-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 15.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.