BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Secției reglementarea evidenței contabileBNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Secției reglementarea evidenței contabile

Atribuțiile secției 

Elaborarea bazei normative aferente contabilizării operaţiunilor economice în BNM, a principiilor de recunoaştere şi evaluare a elementelor de active, datorii, capital propriu, venituri şi cheltuieli; dezvoltarea contabilității în BNM, conform cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF.

Principalele atribuții:

1.     Elaborarea principiilor de organizare a reglementării contabilității în BNM, conform cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF;

2.   Elaborarea bazei normative aferente contabilizării operaţiunilor economice în BNM, a principiilor de recunoaştere şi evaluare a elementelor de active, datorii, capital propriu, venituri şi cheltuieli; dezvoltarea contabilității în BNM, conform cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF.

3.     Asigurarea organizării activităţii secției privind elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor altor acte interne referitoare la contabilitate, dezvoltarea contabilității în BNM, conform cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF;

4.     Acordarea suportului metodologic necesar în organizarea contabilităţii subdiviziunilor corespunzătoare ale BNM;

5.     Participarea la examinarea proiectelor de acte normative elaborate de către subdiviziunile BNM şi organele de stat ale Republicii Moldova în vederea expunerii obiecţiilor şi propunerilor;

6.     Examinarea practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii în băncile centrale pentru posibilitatea generalizării rezultatelor şi metodelor de lucru şi utilizarea lor în activitatea curentă;

7.     Asigurarea participării la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM.

Cerințe obligatorii:

1.       Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

2.       Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul evidenței contabile și/sau financiar-bancar;

3.       Cunoştinţe temeinice în evidenţa contabilă, în special în SIRF;

4.       Cunoştinţe aferente actelor legislative ale Republicii Moldova ce ţin de activitatea bancară şi a evidenţei contabile, actelor normative ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;

5.       Cunoaşterea modalităţii de elaborare/actualizare a actelor normative;

6.       Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

7.       Cunoaşterea limbii române (avansat) și engleze (intermediar).     

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

  1.   Studii post universitare;

  2.   Certificari internationale in domeniul  evidentei contabile si raportarii financiare.

  3.   Experienta in domeniul reglementarii evidentei contabile, bancar sau altor domenii in cadrul entitatilor (elaborare de regulamente, instructiuni, politici, concepte, etc.)

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 28 aprilie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.     Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările ulterioare;

2.     Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările ulterioare;

3.     Standardele Internaționale de Raportare Financiară  (SIRF);

4.     Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, cu modificările ulterioare;

6.   Regulamente ale Bancii Nationale in domeniul pietei financiare - Lista regulamentelor | Banca Națională a Moldovei (bnm.md), categoria Piata Financiara.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0