Termen extins: HelpAge Moldova anunță concurs pentru selectarea unei organizații/companii sociologice în vederea realizării unui sondajTermen extins: HelpAge Moldova anunță concurs pentru selectarea unei organizații/companii sociologice în vederea realizării unui sondaj

Servicii solicitate: servicii de consultanță, colectare de date respondenți persoane vârstnice, inclusiv refugiați

Locul: Republica Moldova

Solicitant (angajator): HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: aprilie-iunie 2024

Context

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos.

În cadrul proiectelor sale, HelpAge Moldova, ca parte a rețelei HelpAge International își propune să contribuie la dezvoltarea unei societăți care să promoveze participarea socială a persoanelor în vârstă și a altor grupuri vulnerabile ale populației din Republica Moldova, prin dezvoltarea comunităților prietenoase vârstnicilor.

Obiectivul concursului

HelpAge Moldova selectează o companie/organizație care va efectua un studiu sociologic cu colectare de  date în mai multe localități de pe teritoriul Moldovei, în rândul persoanelor 60+, localnici și refugiați. Scopul sondajului este de a colecta date privind situația persoanelor în etate și în ce măsură aspecte ale vieții lor sunt afectate de ageism (discriminare în bază de vârstă). Proiectul în care se realizează sondajul este realizat de către o echipă cu colaborare internațională și la realizarea sondajului metodologic echipa va ghida de Instrumentul de Măsurare al OMS cu privire la gradul în care adulții în vârstă sunt afectați și percep ageismul / ”WHO older adults’ experiences of ageism scale”. În cadrul sondajului se propune intervievarea respondenților, colectarea datelor și sistematizarea lor, a fi ulterior analizate de către echipa proiectului. Informații detaliate despre acest instrument sunt disponibile gratuit pe internet și pot la fel fi oferită de către HelpAge Moldova.  

Responsabilități, termeni și livrabile

Sondajul va fi realizat în mai multe localități din R. Moldova și se va axa pe următoarele aspecte:

 • Colectarea datelor prin intervievarea 200 persoane vârstnice (refugiați), și în baza profilului lor, intervievarea a 200 localnici vârstnici.
 • Operatorii de teren instruiți de către echipa de proiect (HelpAge International)în aplicarea instrumentului și colectarea de date. Se va ține cont de necesitatea ca operatorii de teren să cunoască l. română și limba rusă, și preferențial l. engleză;
 • Operatorii de teren vor asigura, în scris, documentarea consimțământului persoanelor respondente și vor informa respondenții despre confidențialitate și scopul colectării informațiilor;
 • Toate informațiile obținute în urma chestionării, vor fi codificate, validate, stocate, sistematizate și analizate de către prestator și predate beneficiarului pe suport electronic după caz, material. Toate datele vor fi dezagregate conform Metodologiei elaborate de către Prestator și aprobate de către echipa HelpAge Moldova;
 • Se va agrea de comun acord necesitatea și costurile traducerii informației colectate în limba engleză, pentru a putea fi ulterior analizată de către HelpAge International.

Organizația/compania va fi ghidată de echipa HelpAge Moldova pentru realizarea studiului și prezentarea livrabilelor:

Nr.

Descrierea sarcinii

Perioada de realizare

Livrabile

1.       

Elaborarea metodologiei (indicatori, instrumentele de cercetare) și aprobarea acesteia, în baza informației și chestionarului oferit de HelpAge Moldova

25 martie – 01 aprilie 2024

Metodologia de cercetare și instrumentele de colectare definitivate

2.       

Traducerea chestionarului și altor informații în limba română și rusă

02-05 aprilie 2024

Chestionar și alte materiale disponibil în limbile română, engleză, rusă

3.       

Confirmarea eșantionului și a planului de lucru pentru efectuarea sondajului

08-11 aprilie 2024

Eșantion și plan de colectare date definitivat

4.       

Instruirea Operatorilor de către HelpAge International (asistat de HelpAge Moldova)

08-12 aprilie 2024

Operatori instruiți privind aplicarea chestionarului și structura întrebărilor.

5.       

Colectarea datelor prin aplicarea chestionarelor conform Metodologiei aprobate

15 aprilie – 15 mai

Baza de date a Studiului prezentată într-un tabel Excel și alte documente aferente prezentate către HelpAge Moldova.

Documentele de lucru vor fi de bază în limba română, documentele suplimentare pot fi în română și în limba engleză.

Calificări și experiență

 • Experiență de cel puțin 2 ani în coordonarea și realizarea de studii, sondaje sociologice, cercetări și analize pe domeniul social și altele conexe;
 • Propria rețea de operatori, care cunosc bine limbile română și rusă. Cunoașterea limbii engleze de către operatori va constitui un avantaj;
 • Studii superioare ale echipei responsabile de realizarea sarcinii propuse sau studii relevante în unul din domeniile: sociologie, asistență socială, altele conexe;
 • Abilități avansate de scriere de rapoarte, colectare de date și elaborare a analizei cantitative, extragerea concluziilor și sumarizarea informațiilor, prezentare grafică și vizuală a informației pentru uz public;
 • Cunoștințe avansate de utilizare computer, Internet-ului și platforme online de comunicare;
 • Abilități excelente de comunicare cu persoane din diferite domenii și medii sociale;

Alinierea la standarde etice și principii de respectare a drepturilor omului în realizarea activității profesionale. 

Modalitatea de aplicare la concurs

Aplicantul interesat să participe la acest concurs va depune Oferta tehnică și Oferta financiară semnate și ștampilate, conform descrierii de mai jos.

1. Oferta tehnică

 • Scrisoare de intenție în care se vor indica (1) activitatea și materiale realizate anterior, ca atașament sau adresă electronică de stocare (link), care sunt relevante sarcinii anunțate și pot servi drept dovadă a activității a organizației/companiei - rapoarte de analiză, studii, sondaje, altele (volum nu mai mare de 2 pagini A4) și (2) conceptul de metodologie propus pentru realizarea sarcinii, care va conține propunerea privind selectarea eșantionului, grupurile de populație țintă, instrumentele propuse pentru aplicare, logistica, colectarea și interpretarea datelor. Profilul (CV-ul) organizației sau descrierea succintă a activității desfășurate.
 • Descrierea echipei de realizare a sarcinii și rolurile lor. Atașarea Curriculum vitae (CV) a cel puțin 2 persoane, care vor fi implicate în realizarea sarcinii.
 • Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.

2. Oferta financiară

Oferta financiară va include estimarea costurilor totale și detaliate, pe tipuri de cheltuieli (de ex. traducere, tipărire chestionare, transport, etc), a fi prezentate în moneda națională (MDL).

Condiții suplimentare și plăți

Cadru legal de cooperare: HelpAge Moldova încheie cu organizația/compania un contract de prestări servicii care prevede termenii şi condițiile de executare a sarcinilor propuse, precum și de remunerare a serviciilor prestate.

Remunerarea serviciilor: Se menționează că modalitatea de plată este transfer bancar către persoană juridică. Achitarea plăților pentru serviciile prestate se va efectua după prestarea serviciilor stipulate și plata se efectuează după semnarea actului de primire-predare a serviciilor, semnat de către ambele părți. În cazul altor circumstanțe, se va negocia între părți, conform contextului. 

În cadrul activității sale, organizația/compania selectată se angajează să respecte principiile legalității, confidențialității și a culturii diverse. Nu va permite sau încuraja discriminări de apartenență etnică sau religioasă, de limbă, convingeri, gen, vârstă sau de altă natură. Va respecta reglementările de protecție a mediului înconjurător, a siguranței și sănătății publice.

Depunerea dosarului

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs studiu ageism”, până la data de 29 martie 2024, inclusiv. Pentru detalii și întrebări, persoană de contact: Diana Malașevschi, +373 69005956 sau email: diana.malasevschi@helpage.org.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta doar candidații care depun dosarul complet și corespund cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate de către o Comisie de concurs, pe baza experienței de lucru demonstrate, ofertei financiare, descrierii viziunii de realizare a sarcinii, calificările echipei propuse pentru realizarea sarcinii.

HelpAge își rezervă dreptul de a nu admite la concurs aplicanții care depun setul incomplet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate în prezentul anunț, fără a fi notificați.