ToR pentru selectarea a unui/unei consultant/consultante  pentru instruirea cadrelor didactice de sprijin și psihologilor privind oferirea  suportului individualizat pentru copiii romi din ciclul preșcolar,  primar și gimnazialToR pentru selectarea a unui/unei consultant/consultante  pentru instruirea cadrelor didactice de sprijin și psihologilor privind oferirea  suportului individualizat pentru copiii romi din ciclul preșcolar,  primar și gimnazial

Termeni de Referință

pentru selectarea a unui/unei consultant/consultante  pentru instruirea cadrelor didactice de sprijin și psihologilor privind oferirea  suportului individualizat pentru copiii romi din ciclul preșcolar,  primar și gimnazial

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei pentru Copii “Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectului „Sprijin social, educațional și psihologic pentru copii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare a proiectului este septembrie 2023 - august 2026. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vizează creșterea accesului la educație și reducerea abandonului/absenteismului școlar în rândurile elevilor romi din 12 comunități prin realizarea și promovarea activităților cu program prelungit și extracurricular. În paralel, se urmărește capacitarea reprezentanților din serviciul de asistență psihopedagogică, managerilor din învățământul preuniversitar, cadrelor didactice, psihologilor, cadrelor didactice de sprijin pe subiecte educaționale.

Beneficiarii proiectului sunt copiii romi din grupele pregătitoare, elevii din clasele primare și gimnaziale V-VII. iar beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, psihologii, cadrele didactice de sprijin și managerii din instituțiile partenere.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani; s. Mihăileni, r-nul Rîșcani; s. Ochiul Alb și Gribova, r-nul Drochia; mun. Edineț; or. Călărași; comunele Buda (Ursari) și Țîbirica (s. Schinoasa) din r-nul  Călărași;  com. Cărpineni, r-nul Hîncești; s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă; or. Basarabeasca; s. Ciocîlteni, r-nul Orhei.

Evaluarea inițială realizată a evidențiat necesitatea organizării activităților de suport/recuperare pentru copiii romi care din diverse motive au lipsit o perioadă mai lungă de la grădiniță sau care au fost înscriși mai târziu în cadrul grădiniței. Pentru elevii din ciclul primar, experții recomandă necesitatea elaborării și aplicării programului  de activități care va încuraja progresul individual al fiecărui elev de etnie romă. Formarea unei atitudini emoționale pozitive față de activitatea intelectuală introducând etapizat  problemele didactice sub formă de joc; crearea motivelor de joc ce ar determina atitudinea față de activitatea de învățare. Crearea și respectarea condițiilor psihopedagogice de învățare a elevilor de etnie romă, a unui fond emoțional pozitiv de relații interpersonale, a situațiilor de succes în activitatea de învățare și stimularea permanentă a atitudinilor pozitive către procesul și rezultatul învățării.

Suportul psihologic și individualizat oferit copiilor romi, cu deficiențe de învățare, va îmbunătăți reușita școlară și va contribui  la prevenirea absenteismului și abandonului școlar.

Fundația anunță concurs de selectare a unui expert  care să instruiască și să ghideze cadrele didactice de sprijin și psihologii din cadrul instituțiilor educaționale  partenere a proiectului în oferirea suportului psihologic și individualizat pentru copii romi cu dificultăți  de învățare. Dificultățile  de învățare fiind cauzate  de ne frecventarea instituțiilor educaționale, lipsa unui loc stabil de trai a familiilor etc.

Responsabilitățile expertului:

 1. Să organizeze 2 training-uri pentru cadrele didactice de sprijin și psihologi din instituțiile educaționale partenere a proiectului pe parcursul a 2 ani de zile.

Scopul atelierelor constă în consolidarea/îmbunătățirea suportului educațional și psihologic, relevant vârstei în timpul orelor curriculare și extra-curriculare, oferit copiilor/elevilor romi din instituțiile partenere.

Conținuturile training-urilor să fie:

 • Axate pe oferirea suportului psihologic pentru depășirea problemelor de adaptare, îmbunătățirea comunicării cu colegii.
 • Suportului individualizat pentru copii/elevii romi cu deficiențe de învățare, etc.

Notă: expertul selectat va facilita instruirile în limbile rusă și română. Cunoașterea limbii rusă este obligatorie.

Notă: pentru o instruire sunt prevăzute 2 zile (1 zi pentru pregătire și raportare și 1 zi pentru instruire)

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Experiență în elaborarea și implementarea programelor individualizate pentru copii
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare ale calculatorului;
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitar.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Scrisoare de motivare care să conțină descrierea succintă a experienței de instruire a acestor categorii de beneficiari și tematicile prevăzute precum  și motivația de a fi angajat(-ă) pentru această sarcină;
 • Indicarea a două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact), pot fi foști/actuali angajatori, profesori, manageri ai instituțiilor de învățământ cu care ați colaborat anterior  și vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale și personale etc
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse pentru o zi de consultanță.

Dosarul complet va fi expediat la adresa de email: sabina.baciu-danilov@fam.md cu titlul:  A5„Instruirea psihologilor și cadrelor didactice de sprijin

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete! La interviu vor fi invitați/te doar persoanele pre-selectate!

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 05 aprilie 2024
Persoana de contact: 
Sabina Baciu-Danilov, email: sabina.baciu-danilov@fam.md