Termeni de referință - selectarea unui expert în vederea elaborării acordurilor de parteneriat dintre APL I, ATAS, OLSDÎ și CRAP cu privire la asigurarea incluziunii socio-educaționale a copiilor romiTermeni de referință - selectarea unui expert în vederea elaborării acordurilor de parteneriat dintre APL I, ATAS, OLSDÎ și CRAP cu privire la asigurarea incluziunii socio-educaționale a copiilor romi

Context

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei pentru Copii “Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectului „Sprijin social, educațional și psihologic pentru copii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare a proiectului este septembrie 2023 – august 2026. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vizează creșterea accesului la educație și reducerea abandonului/absenteismului școlar în rândurile elevilor romi din 12 comunități prin realizarea și promovarea activităților cu program prelungit și extracurricular. În paralel, se urmărește capacitarea reprezentanților administrației publice locale, echipelor multidisciplinare, mediatorilor comunitari, managerilor din învățământul preuniversitar,  angajaților din serviciul de asistență psihopedagogică,  pe subiecte legate de identificarea și incluziunea socio-educațională a fetelor și băieților de etnie romă.

Beneficiarii proiectului sunt copiii romi din grupele pregătitoare, elevii din clasele primare și gimnaziale V-VII.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani; s. Mihăileni, r-nul Rîșcani; s. Ochiul Alb și Gribova, r-nul Drochia; mun. Edineț; or. Călărași; comunele Buda (Ursari) și Țîbirica (s. Schinoasa) din r-nul  Călărași;  com. Cărpineni, r-nul Hîncești; s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă; or. Basarabeasca; s. Ciocîlteni, r-nul Orhei.

Obiectivul ToR

Sprijinirea APL de nivel I privind elaborarea acordurilor de parteneriat și procedurilor/ instrucțiunilor unificate dintre APL I, ATAS, OLSDÎ, CRAP și instituțiile educaționale din localitățile partenere a proiectului  cu privire la identificarea familiilor de etnie romă  și asigurarea reintegrării și incluziunii fetelor și băieților de etnie romă în sistemul educațional.

Atribuții și responsabilități

Expertul va fi contractat pentru 2 seturi de sarcini:

Setul 1:

 • Va analiza cadrul normativ care reglementează procesul de identificare a copiilor romi și va defini rolurile și responsabilitățile specialiștilor/ actorilor implicați în procesul asigurării reintegrării și incluziunii/ socio-educaționale a subiecților direcți.
 • Va elabora acorduri de parteneriat dintre APL I, ATAS, OLSDÎ și CRAP cu privire la asigurarea reintegrării și incluziunii  socio-educaționale a copiilor romi.
 • Va stabili printr-un algoritm clar care sunt rolurile și atribuțiile fiecărui specialist în cadrul acordului de parteneriat, inclusiv ce resurse și expertiză pot aduce pentru a contribui la asigurarea reintegrării și incluziunii educaționale și sociale a fetelor și băieților de etnie romă reintorși din străinătate.

Setul 2:

 • Va instrui reprezentanții APL-urilor, mediatorilor comunitari, membrii echipelor multidisciplinare ATAS, OLSDÎ și CRAP privind aplicarea instrucțiunilor de cooperare și procedurilor unificate privind apărarea drepturilor fetelor și băieților de etnie romă și familiilor lor, inclusiv reintegrarea și incluziunea educațională a copiilor romi intorși din strainătate.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniul asistența socială, psihopedagogie, ori drept;
 • Experiență în domeniul protecției sociale, drepturilor copilului sau alt domeniu relevant cerințelor actualului ToR;
 • Expertiză în elaborarea documentelor, instrumentelor în domeniul educațional și social cu accent pe reintegrarea și incluziunea  educațională;
 • Cunoașterea specificului colaborării și provocărilor cu care se confruntă comunitățile, reprezentanții APL-urilor, mediatorilor comunitari, și echipele multidisciplinare în procesul de reintegrarea și incluziunea educațională și  socială a copiilor romi;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare a calculatorului.

Termenul de realizare și condițiile de plată

Pentru realizarea sarcinilor din setul 1, va cuprinde perioada aprilie – mai 2024, iar livrabilele vor fi prezentate până la 03 iunie 2024. Pentru aceste sarcini sunt prevăzute 12 zile de consultanță.

Pentru sarcinile de la setul 2 – perioada de realizare este iulie- octombrie 2024. Pentru această sarcină sunt prevăzute – 6 zile de consultanță.

Plata se va realiza în 2 etape conform perioadei prevăzute in termenii de referință. după la prezentarea și aprobarea documentelor/ acordurilor de parteneriat de către Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova. 

Procedura de aplicare și procesul de selecție

Persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele informații însoțite de documente în vederea demonstrării gradului / nivelului de calificare al acestora

Pentru a participa la concurs, consultanții/consultantele vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție care să indice clar motivele pentru care considerați că sunteți candidatul optim în viziunea și abordarea de lucru;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Oferta financiară (în lei moldovenești) cu toate taxele incluse.

Dosarul complet va fi expediat la adresa de email: sabina.baciu-danilov@fam.md cu indicarea A 22 expert educațional/social:  

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete! La interviu vor fi invitați/te doar persoanele pre-selectate!

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 25 martie 2024
Persoana de contact: Sabina Baciu-Danilov, email: sabina.baciu-danilov@fam.md