BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant, Direcția decontări interbancareBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant, Direcția decontări interbancare

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau tehnologiilor informaționale;
 2. Experiență de minim 4 ani în domeniul financiar – economic/tehnologiilor informaționale;
 3. Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române la nivel avansat, cunoașterea limbei engleze va constitui un avantaj;
 6. Competențe: disciplină, obiectivitate, responsabilitate, integritate, imparțialitate, flexibilitate, spirit de observație, tendință de dezvoltare profesională continuă;
 7. Alte abilități și atitudini:
 • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
 • abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

 Principalele atribuții:

 1. Administrează sistemul automatizat de plăți interne (SAPI);
 2. Administrează//gestionează modulul de analiză statistică și control al tranzacțiilor (FDS) al SAPI;
 3. Administrează/gestionează soluția informatică de stocare și analiză a plăților efectuate/recepționate în Republica Moldova (SAP Business objects);
 4. Efectuează administrarea subparticipanților și a drepturilor de acces la SAPI;
 5. Monitorizează periodic parametrii funcționali și tehnici ai SAPI, și anume: analizează zilnic lista evenimentelor petrecute în SAPI (inclusiv incidente legate de funcţionarea SAPI, cozile de așteptare înregistrate, abaterile de la programul zilei operaționale, etc.); monitorizează săptămânal parametrii tehnici ai componentelor Nodului Central al SAPI ; calculează media lunară a disponibilității SAPI;
 6. Elaborează, generează și prezintă rapoartele cu privire la transferuri primite/transmise de către băncile din RM prin intermediul SAPI/ SWIFT la solicitarea organelor de resort;
 7. Oferă asistență și consultanță participanților în sistemul de plăți instant, pentru a aborda și rezolva eficient divergențele care apar;
 8. Verifică înregistrările legate de divergențe pentru a asigura acuratețea și conformitatea cu reglementările în vigoare.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 04 aprilie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

 1. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 2. Regulamentul nr.179 /2019 cu privire la sistemul automatizat de plăţi interne;
 3. Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la transferul de credit;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0