Societatea de Cruce Roșie din Moldova angajează ofițer de proiecte/programeSocietatea de Cruce Roșie din Moldova angajează ofițer de proiecte/programe

Societatea de Cruce Roșie din Moldova  (urmează SCRM) reprezinţă o asociaţie obştească care, in corelaţie cu autorităţile administraţiei publice, realizează funcţii auxiliare în domeniul umanitar în baza Convenţiilor de la Geneva din 1949 şi a Protocoalelor adiţionale la acestea din 1977. Misiunea Societății de Cruce Roșie din Moldova este de a preveni și atenua suferința umană și de a proteja demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, convingeri religioase sau politice.

Actualmente SCRM se află într-o perioadă de dezvoltare intensă și, datorită partenerilor Societății, suntem implicați în mai multe proiecte umanitare. În scopul realizării proiectelor suntem în căutare de persoane profesioniste în domeniu.

Denumirea postului: Ofițer de proiecte/programe

Loc de muncă: Republica Moldova, Chișinău, s. Centru

Program de lucru: Full-time 5/2, orele 9.00 – 17.30, pauza de masa 30 min

Experiență: minim 2 ani în domeniu

Un coordonator general de program este responsabil pentru planificarea, implementarea și evaluarea diferitelor proiecte/programe. Un coordonator de proiecte/program trebuie să aibă o înțelegere excelentă a modului de gestionare a programelor și proiectelor cu respectarea strictă a limitelor de termeni, bugete, utilizând resursele în mod eficient.

Un coordonator general de program este un profesionist care este responsabil cu managementul și supravegherea tuturor proiectelor și programelor, precum și a implementării acestora în cadrul organizației. Va monitoriza cheltuielile aprobate ale programelor și proiectelor, va pregăti situații financiare și va menține înregistrări referitoare la activitățile din domeniul respectiv. Managementul general include programe și proiecte dezvoltate în cadrul dezvoltării Societății Naționale.

Scopul: de a facilita managementul eficient al programelor conform standardelor organizației.

Principalele responsabilități:

Responsabilitati generale:

 • Planificarea și coordonarea unui proiect/program și a activităților acestuia;
 • Asigurarea implementării politicilor și practicilor în activitatea zi de zi;
 • Monitorizarea executării bugetului si urmarirea cheltuielilor/tranzactiilor.

Responsabilități speciale:

 • Susține planificarea și coordonarea programelor/proiectelor și a activităților acestuia;
 • Asigurarea implementării politicilor și practicilor;
 • Menținarea bugetului și urmărirea cheltuielilor/tranzacțiilor;
 • Gestionarea comunicațiilor prin relații cu media, social media etc;
 • Ajută la construirea de relații pozitive în cadrul echipei și părților externe;
 • Evidența de acte, actualizarea lor, crearea rapoartelor, înaintarea propunerilor;
 • Înaintează propuneri pentru dezvoltarea programelor/proiectelor.

 

Cerințe și abilități:

Abilități: abilități analitice puternice, de comunicare excelentă, bune practici manageriale, o logică excelentă de rezolvare a problemelor și de a crea soluții, de gestionare a timpului pentru a echilibra mai multe proiecte simultan,

Experiență:

- Diplomă universitară într-un domeniu relevant;

- Experiență într-o poziție de program/proiect de conducere va constitui avantaj,

- Minim 3 ani experiența în calitate de coordonator de program/proiect sau poziție relevantă;

- Cunoașterea procedurilor de management și dezvoltare a programelor;

- Cunoștințe pentru a ajuta la planificarea și organizarea programelor/proiectelor și activităților;

- Cunoștințe de bugetare, contabilitate și raportare;

- Cunoștințe în MS Office;

- Abilități de comunicare verbală și scrisă în limba engleză/română/rusa.

 

Ce oferim

 • Salariul motivant, achitat la timp;
 • Experiență internațională într-o echipă de profesioniști;
 • Accesul la instruiri online/offline;
 • Instruirile la nivel national și internațional.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze până la data de 30.04.2024 CV-urile la hr.office@redcross.md cu indicarea în tema e-mail-ului funcția pentru care optați pentru “Ofițer programe”.