Societatea de Cruce Roșie din Moldova angajează specialist/ă de fundraisingSocietatea de Cruce Roșie din Moldova  (urmează SCRM) reprezinţă o asociaţie obştească care, in corelaţie cu autorităţile administraţiei publice, realizează funcţii auxiliare în domeniul umanitar în baza Convenţiilor de la Geneva din 1949 şi a Protocoalelor adiţionale la acestea din 1977. Misiunea Societății de Cruce Roșie din Moldova este de a preveni și atenua suferința umană și de a proteja demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, convingeri religioase sau politice.

Actualmente SCRM se află într-o perioadă de dezvoltare intensă și, datorită partenerilor Societății, suntem implicați în mai multe proiecte umanitare. În scopul realizării proiectelor suntem în căutare de noi talente.

Denumirea postului: Specialist/ă în fundraising

Loc de muncă: Republica Moldova, Chișinău, s. Centru

Program de lucru: Full-time 5/2, orele 9.00 – 17.30, pauza de masa 30 min

Experiență: minim 2 ani în domeniu

Responsabilitățile de bază:

 • Elaborarea și implementarea Strategiei instituționale cu privire la fundraisind, în corelare cu misiunea, obiectivele și Strategia de dezvoltare a Societății de Cruce din Moldova;
 • Planificarea, organizarea și implementarea evenimentelor de fundraising;
 • Monitorizarea oportunităților de finanțare (ex. apeluri naționale și internaționale de granturi);
 • Participarea la pregătirea propunerilor de proiecte pentru concursurile de granturi;
 • Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu potențialii și actualii donatori, voluntari, filiale ale Crucii Roșii Moldova și beneficiari;
 • Comunicarea cu mass-media în scopul promovării Crucii Roșii din Moldova și evenimentelor de colectare de fonduri;
 • Oferirea sprijinului conducerii SCRM în dezvoltarea activităților generatoare de venituri;
 • Participarea la derularea de campanii online (website, reţele sociale, e-newsletters, Google awards) în scop de optimizare;
 • Crearea si administrarea bazelor de date cu partenerii/potențiali parteneri, susținători și finanțatori ai organizației și asigurarea comunicării cu aceștia (telefonic, prin scrisori de mulțumire etc.);
 • Identificarea, alături de echipa SCRM, a nevoilor de finanțare ale Asociației și încadrarea acestora în programele de finanțare nerambursabilă;
 • Monitorizarea canalelor de distribuire a oportunităților de finanțare naționale și internaționale și identificarea celor relevante;
 • Scrierea propunerilor de finanțare (narative și financiare) - conform specificațiilor ghidurilor solicitanților;
 • Execută alte sarcini repartizate de conducerea SCRM în domeniul fundraising.

Cerințe:

 • Studii superioare, cu masterat preferabil, în domeniul economic, management ONG, instruiri în colectare de fonduri, orice alt domeniu relevant;
 • Experiență în dezvoltarea și implementarea strategiilor de colectare de fonduri;
 • Cunoașterea diferitor instrumente și metode de colectare de fonduri;
 • Abilități:
 • buna înţelegere a mecanismelor de finanţare, accesare finanţare, realizare de propunere financiară şi bugetară;
 • viziune şi capacitate de a gândi strategic;
 • cunoașterea avansată a limbii engleze române și ruse, capacitatea de a scrie corect gramatical în ambele limbi;
 • cunoștințe avansate MS Office ( Excel, Word, etc);
 • gândire analitică, inițiativă, aptitudini organizatorice, corectitudine, responsabilitate, punctualitate organizatorică, flexibilitate în gândire, capacitate de lucru în echipă dar și autonom, eficiență în comunicare.

Ce oferim:

 • Salariu motivant, plătit la timp;
 • Experienta internationala intr-o echipa de profesionisti;
 • Instruire online și offline;
 • Participarea la reuniri internaționale (conferințe, workshop-uri).

Vă rugăm să trimiteți CV-ul și o scrisoare de intenție care să descrie motivația și experiența relevantă la hr.office@redcross.md până pe data de 30.04.2024. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru etapele ulterioare ale procesului de recrutare.

Dacă sunteți pasionat de a conduce schimbări pozitive prin practici incluzive și implicarea comunității și îndepliniți cerințele prezentate mai sus, vă încurajăm să aplicați pentru această oportunitate interesantă la Societatea de Cruce Roșie din Moldova.