UCIMPA angajează Coordonator pentru Componenta ”Sporirea rezilienței prin servicii de irigare”, Proiectul AGGRIUCIMPA angajează Coordonator pentru Componenta ”Sporirea rezilienței prin servicii de irigare”, Proiectul AGGRI

La 5 iunie 2023 a fost semnat Acordul de Împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru proiectul AGGRI. Acordul a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova, prin adoptarea Legii nr. 217 din 20 iulie 2023 şi promulgat de către Președintele Republicii Moldova la 31 iulie 2023. Legea cu privire la ratificarea Acordului de Împrumut a fost publicată în Monitorul Oficial al Guvernului Republicii Moldova nr. 291-295, art. 510 din 04 august 2023. Proiectul a fost declarat intrat în vigoare de către BIRD la 02 octombrie 2023. Scopul Proiectului este de a îmbunătăți furnizarea serviciilor agricole publice, stimula creșterea orientată către piață și spori reziliența beneficiarilor, precum și, în cazul producerii unei situații de criză sau urgență eligibile, de a asigura o intervenție promptă și eficientă la o astfel de situație..

Coordonator al Componentei (Consultantul) va oferi asistență Agenției Naționale pentru Îmbunătățiri Funciare (ANIF), MAIA și UCIMPA la toate etapele implementării activităților planificate pentru a asigura standardele de calitate ale proiectării și construcției, execuția lor în timp util, respectarea bugetului și a obiectivelor instituției. Consultantul va trebui, de asemenea, să participe la procesul de achiziții și desfășurarea lucrărilor de construcție legate de reabilitarea infrastructurii de irigație existente și de extinderea acesteia, care a fost reabilitată anterior.

Durata totală a activităților va fi până la 31 decembrie 2024, cu posibilitatea de extindere până la finalizarea Proiectului AGGRI (01 septembrie 2029), care va fi posibilă în funcție de performanța demonstrată în timpul anului 2024.

Consultantul trebuie să îndeplinească următoarele calificări și abilități minime:

 • Candidatul trebuie să dețină o diplomă universitară ce atestă studiile universitare superioare în domeniul economic, de management, iar deținerea studiilor în domeniul lucrărilor civile de inginerie, inginerie în apă sau în domenii conexe ar fi un avantaj;
 • Candidatul trebuie să aibă cel puțin șapte (7) ani de experiență profesională generală, iar demonstrarea activităților de gestionare a domeniilor conexe cu pregătirea și/sau construcția lucrărilor civile de inginerie, inginerie în apă sau în domenii conexe ar fi un avantaj;
 • Cel puțin 3 (trei) ani de experiență specifică în pregătirea și/sau implementarea contractelor de lucrări de construcție în infrastructura de irigații sau sisteme de alimentare cu apă, sau experiență similară.
 • Cunoaștere a celor mai bune practici internaționale în administrația proiectului, procedurile de gestionare a contractului și urmărirea proiectului;
 • Cunoaștere bună a contractelor de lucrări în infrastructură, cum ar fi Lista de cantități, Caietul de sarcini, Declarația de metodologie, Proiect detaliat, etc.;
 • Experiență relevantă în elaborarea specificațiilor tehnice ca parte a documentelor de licitație - documentele de proiectare detaliată, lista de cantități, specificațiile de supraveghere a construcției, caietul de sarcini al proiectului, estimarea costurilor, etc.;
 • Experiență în evaluarea ofertelor de licitație pentru lucrări de construcții;
 • Cunoaștere excelentă a software-ului specializat în dezvoltarea contractelor de lucrări civile;
 • Cunoaștere de AUTOCAD și EPANET sau software-uri de modelare hidraulică echivalente este considerată un avantaj;
 • Experiență în Condițiile de Contract FIDIC va fi un avantaj;
 • Cunoașterea excelentă a limbii Române și Engleză vorbite și scrise este obligatorie.

Expresiile de interes vor include o scrisoare de Exprimare a Interesului, CV-ul, scrisori de recomandare și referințe, dacă există. Cererile vor fi expediate cu textul „Coordonator al Componentei Fortificarea Rezilienței prin Servicii de Irigare / expert în infrastructură de irigare” până la 29 martie 2024, c.o.b., la următoarele adrese de e-mail: capmu@capmu.md în copie cbordeianu@capmu.md sau pe suport de hârtie la următoarea adresă: str. Căpriana 50, bir. 215, ASEM, Bloc C, mun. Chișinău, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială. Pagina de internet: www.capmu.md.

Pentru descărcarea Termenilor de Referință Vă rugăm să accesați acest link.

Articol adaugat de: Victoria Sargu