A.O. „Femei pentru Femei” contractează trainere/traineri pentru livrarea atelierelor de instruire pentru grupuri de femei și fete DESPRE NOI 

Femei pentru Femei este o organizație non-profit feministă care dezvoltă programe pentru a promova, pentru a susține și pentru a proteja drepturile femeilor și demnitatea acestora. Suntem o organizație bazată pe colaborare, suroritate, profesionalism, schimbarea la firul ierbii și respect reciproc. Misiunea noastră este de a însoți femeile și fetele în drumul lor spre autonomie și pentru a ne atinge misiunea, ne conducem după valorile: feminism, empatie și echitate.  

 

DESPRE OPORTUNITATE 

Pornind de la misiunea de a însoți femeile în drumul lor spre autonomie, organizația Femei pentru Femei (FpF) și UNICEF implementează în perioada octombrie 2023 – octombrie 2024, proiectul „Fete și femei – solidaritate și autonomie”, cu susținerea financiară a Guvernului Austriei. Proiectul are scopul de a promova bunăstarea, emanciparea, independența și participarea la viața economică și socială a femeilor și fetelor din grupurile subreprezentate  și va contribui la susținerea a peste 50 de femei și fete din zonele rurale din Moldova cu scopul de a reduce inegalitatea de gen, inclusiv violența în bază de gen și de a contribui, prin implicarea femeilor, la dezvoltarea durabilă a comunităților locale.  

În cadrul proiectului, FpF dezvoltă 5 comunități de femei și fete din 5 localități rurale din Moldova. Ne propunem să organizăm un șir de ateliere tematice pentru femei și fete și să contribuim la dezvoltarea lor personală și profesională. Trainerele și trainerii vor realiza ateliere de instruire în perioada aprilie – august 2024, în baza necesităților și planului educațional stabilit. 

În acest sens, FpF selectează trainere/experte și traineri/experți pe următoarele subiecte: 

Lot 1: 

 • Sănătatea femeii: sănătatea sexual-reproductivă; 
 • Stil sănătos de viață: alimentație sănătoasă, somn sănătos, mișcare, etc.; 
 • Îngrijirea personală (îngrijirea pielii, corpului, îngrijirea părului, etc.); 
 • Sexualitate. 

Lot 2: 

 • Leadership și dezvoltare personală; 
 • Public speaking; 
 • Comunicare eficientă. 

Lot 3: 

 • Inteligența emoțională; 
 • Relațiile de familie (părinți-copii, cuplu, etc.); 
 • Încrederea și iubirea de sine; 
 • Parenting. 

Lot 4: 

 • Autoapărare: teorie și practică. 

Trainerele/rii pot aplica pentru un subiect sau un lot întreg. La fel, pot aplica pentru mai multe subiecte sau loturi. Acest aspect va fi menționat în tabelul de aplicare pe loturi din scrisoarea de intenție. 

Responsabilitățile și sarcinile vor include:  

 • Livrarea atelierelor de instruire, oferind suportul informațional și instrumental de care au nevoie fetele și femeile. Atelierele vor avea loc în cele 5 sate (Semeni, Ciulucani, Hârbovăț, Ermoclia, Răscăieți), respectiv candidata/ul trebuie să fie disponibil/ă să călătorească spre aceste sate. 
 • Elaborarea agendelor și materialelor pentru ateliere. 
 • Colaborarea strânsă cu echipa FpF și, în special, cu coordonatoarea programe educaționale. 
 • Elaborarea raportului cu privire la activitățile realizate; 
 • Alte sarcini relevante postului. 

Livrabile: 

 • Raportul de activitate care va include: agenda, prezentări, materiale, evaluarea rezultatelor, provocările, recomandările în urma atelierelor livrate. 

 Criterii de selecție: 

 • Studii superioare (licență/masterat) într-un domeniu relevant de studiu și/sau combinația echivalentă de studii și experiență profesională; 
 • Experiență de formare de cel puțin 1 an; 
 • Abilitatea de a lucra în mod independent și conform unui program flexibil; 
 • Disponibilitatea de a călători în sate pentru prestarea serviciilor; 
 • Cunoașterea avansată a limbii române, abilități excelente de comunicare; 
 • Înțelegerea fenomenului violenței în bază de gen și toleranță 0 față de orice formă de abuz; 
 • Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj, dar nu este esențială. 

FpF își rezervă dreptul de a selecta mai mult de 1 trainer/ă pentru fiecare dintre loturile enumerate, în funcție de expertiza și experiența deținută de către candidate/ți, pentru a forma grupul de trainere/i.  

Expertele/ții din grupul de traineri vor fi contractați în funcție de necesitățile de instruire ale grupurilor de femei și fete.  

Termeni și condiții de activitate: 

Consultantele/ții vor fi contractate/ți prin contract de prestare servicii.  

Pachetul de aplicare va include următoarele: 

- CV-ul actualizat; 

- Scrisoare de intenție care va include oferta financiară: onorariu net/zi de atelier și următorul tabel de aplicare pe loturi: 

Lotul pentru care aplic: 

Subiectele în care dețin expertiză: 

Activități anterior livrate pe acest subiect (denumirea, perioada de desfășurare, proiectul etc.): 

     
     

 

CUM POȚI APLICA 

Cererile pot fi depuse până la 21 martie 2024, ora 23:59, fusul orar al Republicii Moldova la următoarea adresă de e-mail: office@fpfmd.org. Vă rugăm să menționați „Trainer/ă ateliere comunitare” în subiectul e-mail-ului. 

Cererile trimise după termenul limită sau incomplete nu vor fi luate în considerare. Doar candidaturile preselectate vor fi contactate. 

 

TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE EXPLOATOAREA ȘI ABUZUL SEXUL 

Femei pentru Femei are o toleranță zero față de exploatarea sexuală și abuzul sexual. Orice abuz comis va fi motiv de reziliere imediată a prezentului contract de către Femei pentru Femei și de întreprindere a măsurilor corespunzătoare. Toate/toți prestatorii/oarele de servicii sunt obligate/ți să adere la Codul de conduită, care includ principiile EAS, în orice moment (atât în timpul orelor de lucru, cât și în afara orelor de lucru).    

Familiarizarea cu Codul de conduită și aderarea la acesta reprezintă o cerință esențială pentru prestatorii/oarele de servicii, pe lângă instruirea obligatorie. Toate/toți prestatorii/oarele de servicii trebuie să se asigure că înțeleg și acționează în conformitate cu această clauză.     

 

ASIGURAREA EGALITĂȚII ȘI A NON-DISCRIMINĂRII 

Angajatul/a este obligat/ă să se abțină de la incitarea la violență sau la ură și de la discriminare pe motive de sex, naționalitate, vârstă, origine etnică, religie, orientare sexuală, etc. Această obligație se aplică tuturor activităților întreprinse de angajat/ă, inclusiv celor care nu intră în cadrul prezentului contract. Orice încălcare a obligației menționate mai sus justifică rezilierea imediată a prezentului contract de către FpF și oferă dreptul FpF să solicite rambursarea integrală a contribuției sale.   

Toți/oate subcontractanții/tele care lucrează la executarea prezentului contract trebuie să respecte prezenta obligație. 

 

 

„Fete și femei – solidaritate și autonomie” este un proiect implementat de organizația Femei pentru Femei (FpF) și UNICEF, cu susținerea financiară a Guvernului Austriei. 

Articol adaugat de: FpF