Anunț privind angajare asistent(ă) comunicareCentrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs de angajare a unui/unei asistent/ă de comunicare.

  1. Natura contractului: contract de muncă pe termen nedeterminat. Perioada de probă – 3 luni;
  2. Regimul de muncă: 40 de ore pe săptămână, de regulă de la 9.00 până la 18.00, de luni până vineri;
  3. Data de start: negociabilă;
  4. Locul de muncă: biroul Expert-Grup.

Despre Expert-Grup

Expert-Grup este un centru analitic (eng: think-tank), specializat în cercetări și consultanță în politici economice și sociale. Ne poziționăm ca un centru analitic neutru din punct de vedere politic și ideologic și nu reprezentăm interese economice, corporative sau politice. Misiunea organizației este de a abilita cetățenii, firmele, mass-media și autoritățile publice să contribuie în mod activ la dezvoltarea sustenabilă și incluzivă a țării prin analiză și consultanță independentă, politici bazate pe evidențe și mobilizare comunitară. În vederea realizării acestei misiuni, Expert-Grup urmărește 3 priorități strategice:

1. Efectuarea de cercetări, consultanță și analize independente și bazate pe evidențe în diverse domenii economice și sociale, cu scopul dezvoltării unei societăți reziliente și incluzive.

2. Abilitarea comunităților, firmelor și mass-media să responsabilizeze autoritățile publice centrale și locale și să ofere servicii și bunuri, atât publice, cât și private, calitative.

3. Oferirea de suport altor organizații ale societății civile, în special la nivel local.

Pentru a asigura îndeplinirea misiunii și a priorităților strategice, organizația este în căutarea unui/unei asistent/ă comunicare, pentru a se alătura echipei de bază.

Principalele sarcini ale asistentului/ei de comunicare țin de:

  • Elaborează și organizează activități ce țin de comunicare instituțională a Expert-Grup; 
  • Redactează materialele elaborate de Expert-Grup și asigură imprimarea și distribuirea lor electronică și pe suport de hârtie; 
  • Monitorizarea aparițiilor media în online și presă scrisă;
  • Ține registrul corespondenței Expert-Grup;
  • Asigură aspectele logistice la organizarea evenimentelor Expert-Grup puse în sarcina sa (expedierea invitațiilor, multiplicarea seturilor pentru participanți, pregătirea încăperii, verificarea prezenței la eveniment, fotografierea în timpul evenimentului etc.); 
  • Asistă logistic Directorul serviciului administrative, financiar și comunicare.

🔸Toate detaliile aferent concursului sunt disponibile pe link: https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item/2643-anun%C8%9B-privind-angajare-asistent%C4%83-comunicare

👉Persoanele interesate sunt rugate sa trimită CV-ul și scrisoarea de intenție care să conțină datele de contact a cel puțin două persoane de referință, 🗓️până la data de 12 martie 2024, ora 19.00 la adresa electronica📧 procurari@expert-grup.org